Притеснително е обаче, че вирусът продължава да циркулира в региона – преди 5 дни е установен нов случай на африканска чума на диво прасе.

Започва проверка за замърсяване на площите, където са загробвани прасета

"Докато го има този вирус в околната среда, всеки един – ловец ли ще бъде, гъбар ли, който пребивава в гората и не спази тези минимални хигиенни изисквания, които да предпазят стопанствата от навлизане на заболяването, може да пренесе инфекцията", коментира д-р Георги Дяков – директор на ОДБХ – Русе.

Болестта продължава да се разпространява и в съседна Румъния. От миналата година насам само в окръг Гюргево са установени 269 огнища. В 116 от тях до края на ноември се чака да изтече 45-дневният период след окончателната дезинфекция, за да се вземат нови проби за наличие на вируса.