Календар

Събитията Днес20.03.2019

Изложба “Изгубените светове” в Музейко, София

Изложбата "Изгубени светове" ще ни спусне в дълбините на Черно море чрез виртуална разходка в потънал кораб! Изложбата ще се проведе от 23 януари до 21 април 2019 година.

Международен филмов фестивал "София филм фест", НДК , София

23-и международен филмов фестивал "София филм фест" със специални издания в Бургас, Пловдив и Варна - продължава до 28 март.

Международен ден на щастието

Отбелязва се от 2013 г. с резолюция A/RES/66/281 на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г., в която е декларирано, че стремежът към щастие е фундаментална цел на човечеството. Всички жители на Земята имат право на щастие, независимо от различията им по раса, цвят на кожата, социално положение и др.

Национален празник на Тунис

Ден на независимостта /1956/.

Международен ден на земята

Днес настъпва пролетното равноденствие

По Гринуич астрономическата пролет настъпва в 16:15 ч. В България астрономическата пролет настъпва на 20 март 23:58 ч.

Събитията Утре21.03.2019

Изложба “Изгубените светове” в Музейко, София

Изложбата "Изгубени светове" ще ни спусне в дълбините на Черно море чрез виртуална разходка в потънал кораб! Изложбата ще се проведе от 23 януари до 21 април 2019 година.

Международен филмов фестивал "София филм фест", НДК , София

23-и международен филмов фестивал "София филм фест" със специални издания в Бургас, Пловдив и Варна - продължава до 28 март.

Празник на Кюстендил - "Кюстендилска пролет"

Официално се отбелязва от 1966 г. съгласно решение на Общинския съвет от 1965 г. Празникът има дългогодишна история. От стари времена, в деня на пролетното равноденствие - 21 март, което съвпада със старото честване на паметта на свети Четиридесет мъченици - 22 март (след реформата в църковния календар през 1968 г. се отбелязва на 9 март), жените месели обредни пити, възнасяли ги на светото място в Хисарлъка и ги разчупвали за здраве и успех на дома.

Национален празник на Намибия

Националният празник на страна е Денят на независимостта /1990/.

Ден на хората със синдрома на Даун

Международният ден на хората със синдрома на Даун е отбелязан за първи път по време на VI световен симпозиум посветен на синдром на Даун, който се провежда в Палма де Майорка през 2006 година, по инициатива на Европейската и Международна ассоциации с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун. Денят - двадесет и първо число на третия месец не избран случайно, а за покаже, че синдромът на Даун е свързан с на тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка (при страдащите от синдрома на Даун в кариотипа има 47, вместо 46 хромозоми).

Международен ден на горите

Отбелязва се от 2013 г. с резолюция A/RES/67/200 на Общото събрание на ООН от 21 декември 2012 г. и на основата на решението от 16-ата сесия на Конференцията на Организацията на ООН по прехрана и земеделие /ФАО/ (6-25 ноември 1971), за да се повиши информираността на обществото за значението на горите, тяхното опазване и устойчивото им развитие.

Световен ден на поезията

Отбелязва се от 2000 г. с решение на 30-ата сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) в Париж, Франция (26 октомври-17 ноември 1999), за да се подчертае ролята на поезията за отстоявяне на идентичността на народите, както и в подкрепа на езиковото многообразие, като се дава възможност на застрашените езици чрез поезията да бъдат запазени в рамките на своите общности.

Международен ден Невруз

Отбелязва се от 2010 г. с резолюция A/RES/64/253 на Общото събрание на ООН от 23 февруари 2010 г. по инициатива на страни, споделящи този празник (Афганистан, Албания, Азербайджан, Македония, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Турция и Туркменистан). През 2009 г. отбелязването на Невруз е включен в Списъка на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) за нематериалното културно наследство като културна традиция. Той е празник на първия ден на пролетта и обновяването на природата.

Ден на борба срещу расовата дискриминация

Отбелязва се от 1967 г. с резолюция A/RES/2142 (XXI) на Общото събрание на ООН от 26 октомври 1966 г. Годишнина от разстрела /1960/ на мирни демонстранти в Шарпвил, Република Южна Африка. Мотото на деня за 2019 г. е: "Намаляване и противодействие на нарастващия националистически популизъм и екстремните идеологии".

Вижте всички събития от:

03/
2019

Новини

Най-нови Най-четени Най-коментирани