Обновяват Домашния социален патронаж в Община Вълчи дол

16:30, 19 юли 19 / Общество 25 365 Topnovini
1

Кметът на община Вълчи дол Георги Тронков подписа Договор №РД04-70 на 2 юли 2019 г. с Фонд социална закрила. Наименованието на проекта е „Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол”. Проектът стартира на 2 юли и ще се реализира до 31 октомври  2019 г.

Предварително заложените цели на проекта включват: подобряване на производствената среда и технологичния процес, по-голяма рентабилност, ефективност и по-високо качество за производство на безопасни храни, в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на съществуващата материална база. Предвидени са да се постигне икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване, както и да се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.

Ползвателите на услугата ще са всички над 60 потребители на социалната услуга в Общиността- Домашен социален патронаж  и 350 лица, на които се предоставя храна по проект „Топъл обяд”. Заложените очаквания са да се модернизира  материалната база на Домашен социален патронаж, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми. По-бързо и по качествено да се приготвя топла храна, която навреме да достига до нуждаещите се  над 400 потребители от Община Вълчи дол.

10 бр. обновена техника и 18 бр. кухненски прибори, инструменти и посуда в т.ч. и посуда, ще са необходими за транспортиране на топлата храна.

Необходимо е да се създадат реални условия за повишаване капацитета на социалните услуги в Общността, свързани с приготвяне и предоставяне своевременно на готова топла храна за уязвимите групи от населението в Община Вълчи дол.

Очакванията за проекта са, чрез реализацията му да се постигне основната му цел, а именно модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж в община Вълчи дол и проект „Топъл обяд”.

 Реализирането на икономии на средства от общинския бюджет ще даде възможност да се използват за повишаване качеството на предоставяните социални услуги в Общността на територията на Община Вълчи дол, която обхваща 22 населени места.

Обновената материално техническа база ще даде възможност и занапред да се обслужват нуждите на потребителите на  Домашен социален патронаж и изпълнение на проекти, свързани с предоставяне на безплатна храна за нуждите на уязвимите групи от населението на Община Вълчи дол.

Проектът се управлява на доброволни начала от работещите в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“.

 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани