Центърът за спешна помощ вече разполага с три нови линейки, които са напълно оборудвани с медицинска апаратура. Очаква се да пристигнат още 19. С тях автопаркът на Спешния център ще бъде напълно обновен.