Предизборни обещания: Кой какво предлага в социалната политика

09:30, 25 юни 21 / Новият парламент 25 4294 Шрифт:
Василена Йорданова Автор: Василена Йорданова

Насред горещия летен и предизборен сезон, решихме да поохладим страстите. Освен разпалени политически спорове, партиите и техните лидери ни предлагат и порция решения за развитието на държавата след предстоящите избори. Предложения, които пряко касаят всеки един от нас, защото влияят върху доходите, пенсиите и семействата ни. Идеи, които изискват хладен ум и прагматичен поглед, за да можем да вземем информирано решение преди датата на вота.

Предизборни обещания: Кой какво предлага в здравеопазването

Ето какво ни предлагат партиите в сферата на социалната политика.

ДОХОДИ

ГЕРБ обещават след приемането на еврото средната работна заплата да стане 1000 евро, а минималната - 500 евро, тези стойности обаче ще бъдат достигнати до края на 4-годишния мандат на управление. От партията обявяват, че ще насърчават социалния диалог за реален ръст на работните заплати в частния сектор и възможност за диференциация на препоръчителния индекс по сектори, отрасли и браншове.

В програмата на „Има такъв народ“ няма записани конкретни стъпки за повишаване на доходите, нито конкретни минимални или средни стойности. От партията обаче заявяват, че ще водят активна политика по изравняване темповете на развитие на БВП и доходите на населението.

БСП предвижда минималната работна заплата да се повишава ежегодно „въз основа на прозрачен механизъм“, но не е отбелязано нито с колко нито какъв е въпросният механизъм. Партията обещава още ежегоден ръст на заплатите на учители, полицаи, военни, медици и читалищните, библиотечните и музейните работници.

ДПС също ще работи за по-високи доходи и качество на живот, но не споменава как ще гарантира това.

За разлика от останалите „Демократична България“ не обещава ръст на минималната работна заплата, а точно обратното. Те ще разработят прозрачен механизъм за определянето на размера ѝ, който да не допуска нейния неконтролиран популистки ръст, водещ до загуба на работни места и намаляване на доходите на квалифицирания персонал. Макар в предизборната им програма да липсват конкретни числа за средна работна заплата, в разработения от тях план за излизане от икономическата криза се предвижда средната работна заплата да достигне 2400 лв. до края на мандата. Заплатите на държавните служители от стратегически важните и най-засегнати от ковид кризата сектори пък ще се увеличат с 50%.

„Изправи се! Мутри вън!“ предлагат въвеждане на минимална почасова ставка с цел постигане на минимален доход от 1250 лв. на месец в рамките на мандата и осигуряване на условия средната заплата да е над 2000 лв. месечно при запазване на фискалната стабилност.

„Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ също се обявяват за повишаване на доходите, но не посочват как ще стане това.

ПЕНСИИ

ГЕРБ предвиждат продължаване на приетото плавно увеличаване на изискуемите възраст и стаж за придобиване право на пенсия. В програмата им е заложено годишно осъвременяване на пенсиите и увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. От партията обещават преразглеждане на режима на пенсиониране на т.нар. „категорийни работници“, както и въвеждане на стимули за доброволно пенсионно осигуряване в частни схеми.

„Има такъв народ“ планира пенсионна реформа - премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Те предвиждат увеличение на съотношението на вноските към втори стълб след постигане на средна реална доходност над 3% и достигане на съотношение 50/50 за двата стълба в рамките на 15 години. Партията ще обвърже тавана на осигурителния доход със средната работна заплата и предлага намаляване на разликите във възрастта за пенсиониране. Трифонов и съмишлениците му обещават актуализация на пенсиите на всеки мандат и подкрепа за възрастните хора с ниски доходи. Партията ще предприеме и стъпки за подобряване на условията и услугите в домовете за възрастни.

Предложенията на БСП по темата се изчерпват с преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход през 2018 г. и промени в Закона за възрастните хора, но без да навлизат в конкретика.

За реформиране на пенсионната система ще работят от „Демократична България“. Според тях изискването за натрупан стаж трябва да отпадне и достигането на пенсионна възраст и приносът към осигурителната система трябва да са единствените критерии за пенсиониране и за размер на пенсията от НОИ. Коалицията предлага увеличаване на вноските към частните фондове, като едновременно с това се намалят таксите за управление на средствата в тях. Те предвиждат още в Сребърния фонд да постъпват свежи средства, когато държавният бюджет е на излишък, както и чрез листването на 10-20% от капитала на всички държавни компании на фондовата борса. При тези промени формацията предвижда и средната пенсия да надвиши 1000 лв. преди края на десетилетието.

„Изправи се! Мутри вън!“ предлагат преизчисляване на пенсиите спрямо осигурителния доход към 2016 г. и ежегодното им увеличаване до постигане на минимална пенсия над 500 лв. до края на мандата. Формацията ще работи за пенсионен модел, който да стимулира работещите да се осигуряват върху реалните си доходи, но не става ясно как ще стане това. Коалицията е заложила в програмата си и подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове и осигуряване на пълна прозрачност и обществен контрол над управлението им.

Справедливо преизчисляване на всички пенсии и осигуряване на достойни старини на българските пенсионери обещават „Българските патриоти“ без да обясняват как ще постигнат това.

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА

В програмата на ГЕРБ в подкрепа на семействата са включени данъчни облекчения върху доходите за работещите родители, включително в случаите, когато децата не са приети в държавни детски градини. Те предвиждат възможност за осигуряване на детегледачки и детски кътове на работното място чрез програмите „Родители в заетост“ и „Детски кътове“. От партията обещават още специализирани програми за заетост на безработни родители, които отглеждат деца с увреждания и насърчаване на работодатели за наемането им на дистанционна или почасова работа. ГЕРБ ще работят още за облекчаване на процедурите за осиновяване на деца и по-голяма подкрепа за кандидат-осиновителите.

„Има такъв народ“ предвиждат промени, които да осигурят финансово подпомагане на отглеждането на деца и по-голяма гъвкавост на труда. Те ще работят за трайно увеличение на данъчно облекчение за дете (в размер три средни месечни работни заплати) и гъвкавост в ползването на отпуск за отглеждане на дете. От партията обещават също потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца разсрочена за 7 години, което към днешна дата прави средно по 108 лв. на месец. В програмата им е включено още държавата да осигури майчинството на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити и еднократна помощ за ученици от всички класове.

Програмата на БСП предвижда осигуряване на безплатни детски ясли и градини, както и безплатни лекарства за всички деца до 14 г. Социалистите обещават по-високи еднократни помощи при раждане (за първо дете – 500 лв., за второ дете – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.). Родителите, които са били осигурявани минимум 2 години преди раждането на второ или трето дете да получат еднократно 6500 лв. Партията дава заявка и за увеличаване на майчинството през втората година от 380 лв. на 650 лв. и на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв. Партията обещава още ежегодна еднократна помощ от 250 лв. за децата от 1. до 4. клас и безплатни учебници за всички ученици.

От ДПС отново са лаконични в посланията си и заявяват, че ще работят за преодоляване на демографската криза, но не става ясно как точно.

„Демократична България“ ще въведе данъчно облекчение за деца - годишна данъчна отстъпка от по 2400 лв. отделно за второ и всяко следващо дете, родено след 1 януари 2021 г. и ненавършило 10 години. Коалицията ще работи за облекчаване на ипотечните заеми на млади семейства и съвместно съжителстващите двойки с деца - държавата да изплаща 3000 лв. от ипотечния заем при раждането на второ дете и 5000 лв. при раждането на всяко следващо. Те предлагат още държавата да поеме всички необходими репродуктивни процедури и пълния пакет медицински услуги, касаещ женското здраве. Коалицията обещава и да разгледа възможността за отмяна изцяло ДДС върху бебешки храни и някои стоки.

„Изправи се! Мутри вън!“ предлага през втората година майчинството да стане 60% от заплатата на майката, но не по-малко от минималната заплата. Коалицията предвижда увеличаване на еднократните помощи при раждане (2000 лв. за първо дете, 3000 лева за второ и 4000 лв. при трето дете – 4000 лв., за раждането на всяко следващо дете – по 300 лв.) Родителите, които през последните две години са плащали осигуровки, ще получат еднократно 10 хил. лв. при раждането на второ и трето дете. Коалицията обещава още безплатни детски градини и ясли за всички деца, а при недостиг на места, родителите да получават ваучери за частни детски градини и ясли. Те предвиждат още безплатни учебници за всички деца и подпомагане на самотните родители чрез специфични мерки и ваучери за храна, социални и образователни услуги, отопление, наемане на детегледачи и др.

Подкрепа на грамотната раждаемост, активни просемейни политики и програми за завръщане на нашите сънародници от чужбина предлагат „Българските патриоти“, като мерки за справяне с демографската криза. Формацията се обявява в защита на традиционното българско семейство и недопускане на еднополовите бракове и джендър идеологията. Коалицията ще работи още за прекратяване на социалния паразитизъм и премахване на привилегиите „за маргиналните цигански общности и незаконни гета“.

ДАНЪЦИ

ГЕРБ традиционно подкрепя плоския данък върху доходите и не смята да въвежда прогресивно подоходно облагане. Партията отхвърля и идеята за въвеждане на необлагаем минимум, тъй като според тях това ще доведе до огромна загуба за бюджета. От ГЕРБ обаче имат намерение да въведат подоходен местен данък, който да укрепи „данъчния капацитет на местните власти“. Партията се кани да продължи и реформите при таксуването на битовите отпадъци и автомобилите на принципа „замърсителят плаща“. Предвижда се още въвеждането на механизъм за справедлива пазарна оценка на недвижимите имоти, за да се избегне несправедливото облагане на имотите при разминаване между данъчните оценки и пазарните цени.

„Има такъв народ“ планира въвеждане на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане при запазване 10% ставка върху доходите. Те предвиждат още част от средствата от подоходното облагане да остава в общините. От партията си поставят за цел „драстичното увеличаване на стандарта на живот и развитие на силна средна класа“, като за това ще използват публични ресурси. Те ще работят и за отмяна на облагането на лихви по депозитите.

БСП обещава „справедливо облагане на доходите“ и премахване на плоския данък. Левицата ще въведе нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години. Партията ще работи за въвеждане на семейно подоходно облагане и намаляване на косвените данъци, както и на ДДС върху храни и лекарства от 20 на 9%. Социалистите обещават още облекчаване на данъчната и осигурителната тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете.

ДПС не посочва в своята програма каква данъчна политика предвижда.

„Демократична България“ ще работи за въвеждане на необлагаем доход от 500 лв. месечно, позволяващо да се спестят 600 лв. годишно от данък общ доход за всяко работещо лице. Коалицията обещава още данъчно облекчение за родителите и нулева ставка за бебешките стоки.

„Изправи се! Мутри вън!“ планират да запазят съществуващия данъчен модел. С тази разлика, че планират въвеждане на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата. Коалицията предвижда още продължаване на данъчна преференция за деца и за родители на деца с увреждания.

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ГЕРБ обещава автоматизиране на ТЕЛК услугите. Насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания чрез данъчни стимули, специализирани програми за заетост на безработни родители на деца с увреждания и насърчаването на социалното включване на уязвимите групи са залегнали в плановете на партията. Те планират още закриване на специализираните институции за хора с увреждания, хора с умствена изостаналост и психични проблеми и реформа на резидентната грижа за възрастни хора. Партията обещава разширен скрининг на наследствените заболявания за превенция на увреждания при децата.

„Има такъв народ“ предвижда данъчно облекчение за родители на лица с увреждания. Подобрени условия на труд на лични асистенти и роля в образованието. Разделяне на оценката на трудоспособността от тази на здравословното състояние. Мерки за ефективна реализация на пазара на труда. Подкрепа за ниско доходните семейства с лица с увреждане чрез ваучери за хранителни продукти. Спиране на злоупотребите с ТЕЛК и преразглеждане на всички програми за социално предприемачество с лица с увреждания.

БСП планира законодателни промени в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот и създаване на държавни социални предприятия за хора с увреждания. Подробности обаче няма.

„Демократична България“ предлага изцяло нова държавна политика за грижата към хората с увреждания. За да гарантират услугите да се предлагат възможно най-близо до нуждаещите се, те ще продължат децентрализацията на социалните услуги, като ще прехвърлят към общините реални права и бюджети. Коалицията ще разработи и финансови стимули за активно включване в пазара на труда на хората с увреждания.

„Изправи се! Мутри вън!“ ще се бори за реформа в системата на ТЕЛК и възстановяване на отменените в края на 2020 г. текстове в Закона за личната помощ. Текстовете даваха възможност на хората с увреждания да ползват услугите на личен асистент в събота и в неделя или след 17.00 часа. Те ще настояват за осигуряване на лична помощ на нуждаещите се от такава деца и лица с увреждания (под 90%). Коалицията ще работи и насърчаване на заетостта сред хората с увреждания, които могат да работят и ще остави в сила данъчната преференция за деца и данъчна преференция за родители на деца с увреждания.

 

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

***

Важното за теб е на Topnovini.bg! Последвай ни във FacebookInstagram и Twitter, ела и в групата ни във Viber! Значимите теми и различните гледни точки са още по-близо до теб! Всички са в социалните мрежи – ние също, чети ни!

 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама