5 предложения вместо съдебна ваканция

11:20, 04 ное 20 25 1682 Шрифт:
Василена Йорданова Автор: Василена Йорданова

Висшият адвокатски съвет изрази категоричното си несъгласие е идеята за въвеждане на съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината.  

По време на извънредни ситуации по необходимост се ограничават редица права и свободи на гражданите. Съдебната система е необходимият коректив при всяко посегателство на правата и свободите на гражданите. Затова постоянно действаща съдебна система е най-необходима именно в такива трудни за цялото общество времена и не може с лека ръка съдебната власт „да излиза във ваканция“ и въобще да се ограничава достъпа до съд по какъвто и да било начин.

Съдиите излизат в COVID ваканция до края на годината

Без постоянно и ефективно работеща съдебна система всъщност няма държава. Постоянно работеща съдебна система предполага не само възможност да бъдат подавани съдебни книжа, но най-вече делата да се разглеждат и решават в разумни срокове, смятат адвокатите. Те посочват, че се намираме в безпрецедентната криза, но  държавата не трябва да абдикира от основна функция – каквато е правосъдието.

Вместо обявяване на съдебна ваканция Висшият адвокатски съвет предлага пет процесуални правила, които от една страна да стимулират електронната комуникация между съда и страните и да ограничат физическото присъствие на много хора в съдилищата, а от друга страна - да гарантират реално участие на страните и техните процесуални представители по делата.

Предложение № 1

Уреждане на възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път. Независимо от липсата на работещ Единен портал за електронно правосъдие, (който отдавна трябваше да функционира), подаването на документи в период на епидемична обстановка да може да става на електронен адрес на съда, като при посочен от страната електронен адрес всички съобщения и книжа да й бъдат връчвани електронно – на посочения електронен адрес, като връчването ще се счита извършено при потвърждаване от получателя. За да бъде стимулирана електронната комуникация между съда и останалите участници в съдебните производства, и за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати процесуални срокове поради различни причини (заболяване, карантина, изолация и др.п.), следва да се предвиди специално правило – при електронно връчване по време на извънредната епидемична обстановка на посочения от страната електронен адрес, всички процесуални срокове се удвояват.

Предложение № 2

Въвеждане на възможност по искане на страните дела да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не е необходимо да се събират други доказателства освен писмени, в който случай съдът дава възможност за писмени защити и реплики. Подобно процесуално правило съществува за търговските спорове у нас (чл. 376 ГПК) и е въведено като специална мярка за периода на пандемията в много страни в Европа. Това временно разрешение би осигурило необходимата непрекъсваемост на съдебните производства по много първоинстанциионни дела, по голяма част от въззивните дела и по почти всички касационни производства, при които не се събират други доказателства, освен писмени.

Предложение № 3

Използване на видеоконференция през периода на извънредната епидемична обстановка при осигуряване на достатъчно гаранции за идентификация на участниците.

Предложение № 4

Въвеждане на специално правило, представляващо абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани със заразата от Covid-19 – когато за страната илиза нейния представител е налице пречка за явяване в съдебното заседание поради заболяване от Covod-19, поставяне под карантина, изолация или поради други принудителни административни мерки, наложени по реда на Закона за здравето, които препятстват явяването в съда. Подобно правило ще гарантира ефективно участие на страната и процесуалния й представител във всички съдебни производства – граждански, наказателни и административни.

Предложение № 5

Предоставяне на възможност на административните ръководители на съдилищата да вземат решение за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на провеждане на открити съдебни заседанияпри определени предпоставки за ръководения от тях съд,като например: при висока заболеваемост/контактност на съдии и служители от съда, при фактическа невъзможност съдебните сгради да отговарят на изискванията за прилагане на противоепидемичните мерки. По този начин ще се отчетат спецификите във всеки съдебен район и много по-адекватно ще се управлява системата по време на криза. Актовете на ръководителите на съдилищата следва да бъдат оповестявани на сайта на съда.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама