Омбудсманът: Задължително онлайн обучение, но след осигурени интернет и устройства за децата

16:21, 30 юни 20 / Политика 25 787 Шрифт:
Юлиан  Тодоров

Омбудсманът Диана Ковачева изпратила становище до председателя на парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова във връзка с готвените изменения и допълнения в Закона за предучилищно и училищно образование, съобщават от пресцентър на Омбудсмана. Новите текстове се отнасят до включването на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование и въвеждането на трайна законова уредба на обучението от разстояние в електронна среда.

Над 50 хил. деца учат в дворовете на училищата заради слаби оценки

В становището си омбудсманът подкрепя регламентирането на електронно дистанционно обучение на учениците, но обръща внимание, че по време на дистанционното обучение при извънредното положение заради коронавируса, се е откроил проблем с дигиталното неравенство в обществото, тъй като една част от децата реално са били изключени от процеса на това обучение.

Омбудсманът подчертава, че до институцията пишат много родители, които нямат възможност да закупят електронни устройства за децата си, както и да поемат месечните разходи за заплащане такси за интернет.

Задължение на държавата е да бъдат осигурени условия за реализиране на безплатно образование. Реална е опасността да бъдат дигитално изключени и в невъзможност за участие в онлайн обучение децата от социално слаби семейства или семейства, чиито доходи не позволяват закупуването на електронни устройства, семействата с две деца, децата, настанени в интернати, както и децата от ромските общности“, подчертава омбудсманът.

Диана Ковачева посочва още и проблемите с обучението в електронна среда на децата със специални образователни потребности. Тя поставя акцент върху факта, че липсата на адаптирани програми, малкото часовете за ресурсно подпомагане и техническа неосигуреност на ресурсните учители и на интернет платформите за адекватна и пълноценна работа с децата, водят до непълноценно електронно обучение и регрес във вече постигнати знания и умения на учениците.

Проведеното дистанционно обучение бе възприето в голяма степен от участниците в него и от обществото като успешно. Подкрепям въвеждането на новите технологии в образованието и дигитализацията му, но това трябва да бъде съобразено с възможностите на семействата и те да бъдат ефективно подпомогнати, така че всички деца в страната да имат равен достъп до електронните ресурси и да се възползват от достиженията на електронната среда“, смята Ковачева.

Тя набляга и на факта, че задължителното предучилищно образование, макар да е безплатно, реално е съпроводено с допълнителни такси, като в някои общини те са премахнати, но в други продължават да се явяват пречка за обхващането в образователната система на децата от семейства с ниски доходи и неблагоприятно социално положение.

Институцията на омбудсмана прие за своя кауза и премахването на таксите за детските градини като инструмент за осъществяване на равния достъп до образование на всички деца. Намирам, че решението за подпомагане със средства от държавния бюджет на нуждаещите се семейства за заплащане на таксите за ползване на детски градини от децата им е първата стъпка към въвеждането на мерки за отпадането на таксите за детска градина за всички деца, обхванати в задължителното предучилищно образование“, казва още омбудсманът.

Ковачева подчертава, че са необходими ясни и справедливи критерии, така че мярката за подкрепа от държавния бюджет да обхване всички деца, живеещи в бедност и в риск от бедност.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама