Община Чирпан успешно изгради пречиствателната станция по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

08:00, 23 фев 21 25 2817 Шрифт:
Редактор: Галя Бениету

На 27.02.2021 г. /събота/ от 11.00 часа на терена на пречиствателната станция, намираща се непосредствено до околовръстния път на град Чирпан (път II-66 Стара Загора – Чирпан – Пловдив), Община Чирпан ще проведе официална церемония „Откриване на изградения обект“ по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

Основните цели, постигнати с реализацията на проекта, са свързани с осигуряване на необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271, чрез изграждане на ПСОВ. Инвестицията в ПСОВ  осигурява по-строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Чирпан поради факта, че зауства в чувствителна зона. Чрез реализацията на проекта се предотвратява замърсяването на водоприемника (р. Текирска и р. Марица) с всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект. По този начин проектът  има  устойчив принос за постигане на добро екологично състояние на водоприемника на градските отпадъчни води на гр. Чирпан (р. Текирска, приток на р. Марица), като част от целите на Плана за управление на речния басейн на р. Марица, чрез намаляване натоварването от градски отпадъчни води.

Резултатите от изпълнението на проекта са:

  1. Изградена и функционираща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Чирпан, включително: - успешно проведени пусково-наладъчни работи; - обучен персонал за експлоатация на ПСОВ; - въведен в експлоатация обект; - успешно преминали тестове за пречистване на отпадъчните води на ПСОВ – Чирпан
  2. Изградени довеждащи колектори до ПСОВ Чирпан от канализационната мрежа, които осигурят включване на приблизително 70% от населението към ПСОВ.
  3. Изградена довеждаща инфраструктура за ПСОВ – Чирпан - довеждащ колектор, довеждащ водопровод, реконструкция на довеждащ път и електрозахранване.

Общата стойност на проекта е 15 020 421,58 лв.

Проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове

www.eufunds.bg

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама