Започнато е бързо производство. Движението се възстановява.