Представят екопроект в Монтана

12:20, 19 дек 18 Сподели в: 25 262 Topnovini Автор: Topnovini
1

Във връзка със стартирането на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“, с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана на 19.12.2018 г. от 13:00 ч. в „Информационния център“ на РИОСВ – Монтана ще се проведе откриваща пресконференция, на която като част от дейностите за информация и публичност ще се запознаят заинтересованите страни и обществеността с целите, дейностите по проекта и търсените резултати от него.

Сподели в:
Ключови думи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани