МВнР с успешен проект за повишаване квалификацията в областта на визовото законодателство и практика за служители от централната и консули от задграничната администрация

11:30, 08 фев 23 25 1037 Шрифт:
Topnovini Редактор: Topnovini

Министерството на външните работи реализира успешно проект с наименование „Повишаване на квалификацията на консулските служители и служителите от ЦУ на МВнР”, финансиран по линия на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 812108-44/08.08.2019 г. в рамките на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз.

Проектът бе насочен към повишаване на експертния и административен капацитет в областта на визовото законодателство и практика на ЕС и Шенген на 90 длъжностни лица от централната администрация на Министерството на външните работи, както и на 100 консулски служители, командировани в задгранични представителства на Република България.

Като част от дългосрочните усилия на МВнР за укрепване на обучителните дейности и практики в областта на европейското и шенгенското законодателство и работа с визовите информационни системи на ЕС, бяха проведени също специализирани обучения на 5 обучители от дирекция „Консулски отношения“ на МВнР с оглед посрещане на нарастващите нужди и потребности от осигуряване на собствен обучителен капацитет на Министерството в различните теоретични и практически аспекти на визовата политика.

В рамките на проекта бяха проведени също проучвателни посещения на общо 25 служители от МВнР в 9 консулски служби в трети страни на различни държави – членки на Шенгенското пространство, за придобиване на практически знания и умения и осигуряване на обмен на опит при изпълнение на своите професионални задължения.

В контекста на така заложените задачи бяха изпълнени следните проектни дейности:

1. Провеждане на учебни курсове за консулски служители и служители на МВнР в областта на визовото законодателство и практика;

2. Обучение на обучители в областта на визовото законодателство и визовата практика и

3. Провеждане на проучвателни посещения в консулските служби в трети страни на държави - членки от Шенгенското пространство.

Първата специфична цел на проекта бе насочена към подпомагане на общата визова политика на ЕС с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция.

Втората специфична цел на проекта се изрази в обезпечаване на правилното и еднакво прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на граничния контрол и визите.

Фокусът на оперативната цел на проекта бе насочен към осигуряване на ефикасно и еднакво прилагане на достиженията на правото на Съюза относно границите и визите, включително ефективното функциониране на механизма за оценка и наблюдение на Шенген.

Целевите групи по проекта бяха служители от Централно управление на МВнР, както и консулски служители, командировани в задграничните представителства на Република България.

Чрез изпълнените дейностите от проекта ще се гарантира устойчивост в следването на единен подход при практическо прилагане на общата визова политика, ще се обезпечи пълното хармонизиране на законодателството по визовите въпроси, както и ще се адаптират нагласите за възприемане на най-добрите европейски практики за издаване на визи с оглед изграждане на ефективна система за контрол и предотвратяване на нелегалната миграция и практиката за търсене на по-изгодни варианти за получаване на виза (т.нар. „visa-shopping“). По този начин ще се укрепи сигурността при издаването на визи с оглед противодействие на съвременните заплахи - нелегална миграция, тероризъм, организирана престъпност, и ще се засили взаимодействието, комуникацията, координацията и сътрудничеството и споделянето на отговорности между всички институции, имащи правомощия в процеса на съгласуване и издаване на визи.

Обща стойност на проекта, както и размера на европейското и национално съфинансиране в български лева:

Обща стойност на проекта: 635 635, от които:

Принос от ЕС: 476 726,24

Национално финансиране: 158 908,76

Крайният срок за изпълнение на проекта е 12.02.2023 г.

Напишете коментар
Коментари: 1
1 Анонимен 13:41, 12 фев 23

В статията се говори за това, какво "се предвижда" да се направи и неочаквано от последното изречение се разбира, че крайният срок за изпълнение на проекта е 12.02.2023 г, т.е. ДНЕС! А не се споменава нито с една дума какво е реализирано до днес?

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама