Какви са правата на работници и работодатели при извънредно положение?

15:10, 06 апр 20 25 8507 Шрифт:
Василена Йорданова Редактор: Василена Йорданова

На 13 март в страната бе обявено извънредно положение във връзка с разпространението на новия коронавирус. Освен за здравето ни обаче Covid-19 се превърна и в сериозна опасност за икономиката ни. Едновременно с ограничаването на вируса, въведените мерки забавят и дори спират работата на редица фирми, като поставят на карта оцеляването на работници и работодатели. Ето защо наред с въпроса как да се предпазим от коронавируса е много важно да си зададем и този: Какви са правата на работници и работодатели при извънредно положение?

Отговорите дава адвокатът по гражданско право Цветомила Цветкова, член на Бургаската адвокатска колегия.


Преустановяване на работа

Въвеждането на извънредно положение наложи приемане на промени в Кодекса на труда, които да регулират трудовите отношения в настоящата ситуация. Съгласно тях в ситуацията на извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. А когато работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта. В тези случаи работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение за времето на преустановяване на работата.

Непълно работно време

За периода на извънредното положение работодателят може да въведе непълно работно време за работниците и служителите. Непълното работно време може да бъде въведно за целият период или само за част от него, но само за служителите и работниците, които работят на пълно работно време. В този случай предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите не е необходимо. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

Работа от вкъщи

При обявено извънредно положение, работодателят може да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Промяната се извършва със заповед на работодателя.

Снимка: CanstockPhoto

 

Годишен отпуск

Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

В същото време докато трае извънредното положение работодателят е задължен да разреши ползването на платен или неплатен отпуск на определена категория лица:

бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

работник или служител с право на закрила при уволнение.

Времето, през което се ползва отпуска се признава за трудов стаж.

Работодателят не може да принуждава работниците и служителите да ползват неплатен отпуск, ползването на неплатен отпуск е само по молба на работника/служителя.

Прекратяване на договор

Няма промени във връзка с прекратяване на трудовия договор в условията на извънредно положение, той може да бъде прекратен по искане на работника или служителя, по волята на работодателя или по взаимно съгласие между страните. Работодателят може да прекрати трудовия договор с работник/служител на всяко от посочените основания в Кодекса на труда, стига да са налице законоустановените изисквания за това.

За фирмите, които са принудени да прекратят изцяло дейността си и при невъзможност да изплащат заплати на своите служители е налице възможност за прекратяване на трудовите договори поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. За да е налице законно уволнение на това основание, следва да е възникнала нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно по причини, извън волята на страните по договора. Обективната невъзможност може да се дължи на различни причини, обикновено външни за страните по трудовия договор, затова основанието е формулирано общо.

Снимка: CanstockPhoto

За фирмите, чиято дейност не е преустановена, но въпреки това търпят загуби и са в невъзможност да задържат на работа всички свои служители е налице възможност за прекратяване на трудов договор на основание намаляване обема на работа. Намаляването обема на работата представлява намаляване на производствената програма, на количеството на продукцията, обема на стокооборота, на обема на услугите. Това състояние трябва обективно, фактически да съществува. То обаче не следва да се отнася към дейността на предприятието изобщо, а към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова функция. Работодателят е този, който преценява кога е налице намаляване обема на работа и дали по тази причина да намали броя на работниците.

За да бъде прекратен трудовият договор на посочените основания, работодателят следва да отправи писмено предизвестие до работника или служителя. Ако трудовият договор бъде прекратен преди изтичане на срока на предизвестието работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Работодателят също така дължи и обезщетение на работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец, както и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

При прекратяване на трудовия договор поради обективна невъзможност за неговото изпълнение, работодателят не дължи обезщетение до 1 месец, ако през това време уволнения работник или служител е останал без работа.

 

TOPNOVINI.BG призовава за дисциплинирано и отговорно поведение пред изпитанието COVID-19. Да се обединим около каузата да запазим живота и здравето на най-близките си.

#ОстаниВкъщи - спаси човешки живот!

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама