ЕАЦС с препоръки за управлението на отпадъци

09:29, 14 фев 20 / Политика 25 1176 Topnovini
1

Евро-атлантическият център за сигурност (ЕАЦС) разпространи своя позиция относно вноса на отпадъци и екологичната сигурност на Република България. Публикуваме текста без редакторска намеса:

„Важен показател за нивото на екологична сигурност, който е обвързан с икономическото благосъстояние и устойчивото развитие и е насочен към социално отговорна икономика, с мисъл за здравето на гражданите, е управлението на отпадъците.

Цветанов: Знам кой стои зад „Апартаментгейт“

Количествата внесени отпадъци в Република България за периода 2007г. – 2017г. са много по-високи от количествата отпадъци, които българската държава е изнесла. Нещо повече, през 2017 г. се наблюдава спад на изнесения отпадък. Най-малък е бил вносът на отпадъци през 2011г. – 10128t, а най-голям през 2017г. – 150206t.

От информацията на Евростат става ясно също, че количествата внесени неопасни отпадъци са – 209128t, като 193471t са предназначени за използване като гориво или друг начин за получаване на енергия. Количествата внесен неопасен отпадък са с произход: Италия – 111124t; Обединеното кралство – 65101t, Германия – 12783t и Гърция – 4463t. От количествата изнесени от България отпадъци за периода 2007г. – 2017г. с код R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия са били само 19t за Швеция и то през 2015 г. Тоест в България предназначени за използване като гориво или друг начин за получаване на енергия са внесени 193471t отпадъци, а едва 19t са били изнесени със същата цел.

Цветанов се срещна с посланик Стюарт Айзенстат и участва в конференция за Близкия изток

Във връзка с представените данни е важно компетентните органи да разяснят дали се издават сертификати за окончателно оползотворяване или обезвреждане на внесените отпадъци, каквото е изискването по Регламент 1013 и дали се обмисля възражение за вноса на отпадъци по реда на същия регламент.

Същевременно липсва актуална информация след 2017 г. за количествата внесени и изнесени отпадъци, както и информация за количествата отпадъци, които биват оползотворени и отклонени от депониране.

Цветан Цветанов се срещна с конгресмен Робърт Питинджър

Въз основа на изложените данни и възможността за започване от страна на Европейската комисия на нова процедура за нарушение на правото на ЕС поради невъзможността за постигане на целите по Директива 2008/98/ЕО за 2020г., Евро-атлантическият център за сигурност препоръчва:

1. Споделяне на отговорността по управление на отпадъците между кметовете на общини и останалите органи на местното самоуправление. Отговорен за качеството на компонентите на околната среда и факторите, които ги замърсяват, е директорът на съответната Регионална инспекция за околна среда и води. Поради това той също трябва да носи отговорност по управлението на отпадъците в поверената му територия.

2. Подобряване на системата за разделно събиране. Действието е с изключителна важност, тъй като в противен случай България ще бъде в невъзможност за постигане на целите по Директива 2008/98/ЕО.

3. Да се пристъпи към законодателна инициатива, която да е отнесена към вноса на отпадъци. Вносът на отпадъци за оползотворяване да бъде съобразен с капацитета на съответна инсталация, която ще ги третира. Така ако инсталация има капацитет от 5 хиляди тона годишно, същата да не може да внесе 10 хиляди тона годишно.

Цветанов участва в конференция на Атлантическия съвет за инициативата „Три морета“

4. Необходимо е да се пристъпи към използването на технически похвати, чрез които експертите на Регионалните инспекции по околна среда и води, осъществяващи контрол върху предприятия, третиращи отпадъци, да могат да определят количеството на отпадъците, както и да могат да възлагат изследване на същите с цел потвърждаване на вида им.

Бъдещи проблеми, свързани с изчерпване на капацитетите на регионалните депа, образуването на нерегламентирани сметища и евентуална процедура за нарушение на правото на ЕС (заложените директивни цели) могат да бъдат избегнати само чрез качествено управление на отпадъците, добре функционираща система за разделно събиране и контрол на вноса им“.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани