Йоана Христова пред ТОПНОВИНИ: Нова платформа ще измерва показателите на въздуха

08:30, 20 ное 19 / Коментари 25 2261 Даяна Дюлгерова
Йоана Христова. Дарик радио.

Какво е качеството на атмосферния въздух в столицата, какви мерки предприема Столична община за намаляване нивата на фините прахови частици и какви са най-новите методи за измерване на показателите? Отговаря зам.-кметът на София по направление „Зелена система, екология и земеползване” Йоана Христова в интервю за ТОПНОВИНИ.

Г-жо Христова, какви са нивата на замърсяване на въздуха в столицата?

През днешния ден тенденциите на измерените стойности на контролираните замърсители на въздуха не отчитат замърсяване.

Колко често се случва нормите да бъдат завишени и какви мерки предприема Столична община в тези случаи?

Нормите за ФПЧ 10 са средноденонощни от 50 µg/m3, което означава, че дори почасовите стойности да варират, това не е индикация, че средната норма е надхвърлена. Обикновено превишения се регистрират през есенно-зимния сезон, поради големия принос на битовото отопление за месеците от октомври до март включително. Освен мерките, които се изпълняват съгласно приетата Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух - подновяване на градския транспорт с екологични и електрически превозни средства, строеж на метрото, енергийна ефективност, озеленяване и др., се предприемат и допълнителни мерки. В зависимост от нивата на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици при прогноза и при реализирани превишения се предприемат мерки като: извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици, проверки на строителните обекти, генериращи емисии, гражданите се призовават да използват градския транспорт, както и да преминат към алтернативно отопление в случай, че е възможно. А също така през летните месеци се предприема допълнително миене и машинно метене, като дейността може да се изпълнява и през останалото време на годината в случай, че метеорологичните условия позволяват това. Към тези мерки в случай на покачване на нивата на праховите частици може да се въведе и мярка „безплатни  буферни паркинги“ към станциите на метрото, а при реализирано превишение над 200 µg/m3 може да се въведе и забрана за паркиране в основни улици и карета, както и „зелен билет“, като мерките могат да се прилагат и при изключително неблагоприятни метеорологични условия през зимния период, водещи до задържане на атмосферни замърсители. В тази връзка ежедневно на портала на Столична община се публикува прогнозна информация за нивата фините прахови частици за следващите два дни. Разработената информационна система за ранно предупреждение за очаквания потенциал за замърсяването на атмосферния въздух е обвързана и с прилагането на тези извънредни, краткосрочни мерки от страна на Столична община, при прогнозно или реализирано замърсяване на атмосферния въздух.

снимка: БГНЕС 

Преди дни споменахте за нова платформа, на която ще се визуализират резултатите от 22 сензора за измерване на въздуха. Какво представлява тази платформа и кога да ще бъде готова?

Платформата е от типа „отворени данни“ и ще визуализира измерванията от сензорните станции, разположени на територията на Столична община и градовете партньори, част от пилотен проект airthings, финансиран от програма Балкани–Средиземно море 2014-2020. Договорът, по който се разработва платформата предвижда тя да се пусне за ползване от гражданите и обществеността в края на декември тази година. Всеки сензор ще визуализира данните за основните показатели на въздуха ФПЧ10, ФПЧ2,5, СО, Озон, NO2 и SO2, както и за метеорологичните параметри - температура, атмосферно налягане и влажност на въздуха. Също така чрез платформата ще може да се визуализират данните в реално време и в графичен вид. Данните, получавани от сензорните, са индикативни и не следва да бъдат сравнявани с данни, получени от референтна апаратура. Следва да поясним, че изборът на локациите, на които са поставени 22-те сензори е направен на базата на научнообосновано предложение. За идентифициране на точните места е използван мултикритериен анализ в цифрова GIS-среда, който се обосновава на пространствено съчетание на редица фактори, между които цифров модел на релефа на града, температурните инверсии, локалните климатични зони, транспортната инфраструктура, застрояването, демографските данни. Моделът отчита особеностите на Софийската котловина, както и Западно-Източните преносни ветрове, характерни за София. Сензорите за отчитане качеството на въздуха са поставени до големи възлови кръстовища, в жилищни зони, така и в периферията на града и в централна градска част.

  

снимки: БГНЕС 

Къде гражданите могат да се запознаят с актуалните данни за качеството на атмосферния въздух?

Гражданите могат да се информират за качеството на въздуха от страницата на Столична община от секцията "За въздуха". Под формата на графика се визуализират измерените почасови стойности за различните замърсители. Информацията постъпва от автоматичните измервателни станции, разположени на територията на Столична община и са собственост на МОСВ/ИАОС. Информация също така е поместена и на специализирания сайт https://air.sofia.bg/ - , който също е на заглавната страница на Столична община с икона „За въздуха“. Общината е създала и пряк достъп до Публичен регистър на автоматични измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, т.нар. Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ), собственост на ИАОС, както и до Европейския индекс за КАВ.

Преди една седмица Софийският градски съд задължи общината да предоставя всеки месец отчет за качеството на въздуха. Улиците да се мият веднъж в месеца в зимния период, както и да представите план за засаждането на дървета през 2020 г. Започнахте ли с изпълнението с тези мерки?

В Столична община е създадена организация за изпълнение на постановеното в определението на съда от 11 ноември. Като относно информирането на населението още през юли месец беше създаден пряк път или достъп до Системата за предоставяне на информация на обществеността за КАВ в реално време, респ. Публичният регистър на автоматични измервателни станции за мониторинг на КАВ, поддържани от ИАОС. Още преди 1 година сме създали и пряк достъп до Европейския индекс за качеството на въздуха, поддържан от ЕАОС и ЕК относно данните от измерванията на 5 ключови замърсителя: ФПЧ 2,5 и ФПЧ 10, приземен озон (О3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2); Предстои да се създаде и достъп до гореизброените и чрез “Фейсбук”. Относно дейността по машинно миене на улици, разходите и кратностите за изпълнение на тези дейности се залагат ежегодно в план-сметката за дейностите по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община. По отношение на отчетността се предвижда и създаването на специални секции „миене“ и „проверки“ на специализирания ни сайт „За въздуха“, на който ежемесечно да се публикува информация с графици за миене и отчет по извършеното, както и отчет по направените проверки по съответните наредби на СОС. Относно план за засаждане на дървета за 2020 г. е създадена необходима организация за изготвяне на план и той ще бъде предоставен на съда в указания двумесечен срок. Следва да отбележим, че ежегодно Столична община засажда над 2000 дървета по улици и булеварди, паркове и междублокови пространства.

   

снимки: личен архив 

 

 

 

 

 

 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!
Ключови думи