От Министерството на транспорта обещаха да обсъдят с бранша новите правила за работа на ДАИ.