Продължават изпитите в СУ за кандидат-студенти

07:30, 16 юни 19 / Общество 25 94 Topnovini
1

На 16 юни 2019 г. с изпити по Математика II, Испански език, Руски език и със събеседване за специалност „Графичен дизайн“ продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

Кандидатстудентският изпит по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица). Време за провеждане на изпита 4 часа.

Конкурсният изпит за специалност „Графичен дизайн“ се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски творби. Портфолиото може да бъде в един от следните варианти:

  • Творби в оригинал.
  • Творби под формата на фотографии на хартиен носител.
  • Творби в електронен вариант (на личен лаптоп).

Конкурсният изпит по испански език е с времетраене около 120 минути и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране; текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

Конкурсният изпит по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула: Лексика и граматика 30 задачи с многовариантен избор, с които се проверяват знанията на кандидат-студента в областта на лексиката и граматиката на руския език;Слушане с разбиране - 13 задачи, с които се проверяват уменията за осмисляне и извличане на информация от звучащ текст на руски език; Четене тестовият модул проверява уменията на кандидат-студента за осмисляне и извличане на информация от писмен текст; Писане - тестовият модул включва есе на зададена тема, за която не са необходими специализирани знания. Проверява се способността на кандидат-студента да изразява свободно и аргументирано своите мисли на правилен руски език.

Представител на отдел „Информация и връзки с обществеността“ ще бъде на разположение в 8.30 часа в двора пред вътрешния вход на Ректората, за да окаже съдействие на всички колеги, които проявяват интерес към изпита по математика II и в 13.30 часа – за изпитите по испански език и по руски език. 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани