КЗП ще проведе обучения във връзка със защита на потребителя

15:35, 31 май 19 / Икономика 25 576 Topnovini
1

ПОКАНА

за участие в обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

на 13-14 юни 2019 г. и на 25-26 юни 2019 г. в гр. София

27-28 юни 2019 г. в гр. Пловдив,

на 17-18 септември 2019 г. в гр. Бургас,

на 19-20 септември 2019 г. в гр. Варна,

на 1-2 октомври 2019 г. в гр. Велико Търново

и на 3-4 октомври 2019 г. в гр. Вършец,

ще се проведат двудневни обучения за представителите на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти.

Обучението е на тема: „Надграждащи умения за водене на преговори, комуникативни техники. Предизвикателства в общуването по дигиталните комуникационни канали и онлайн решаването на спорове“. Включени са и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

За да се включите в планираните обучения,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: trainings@dicon-bg.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg

Ключови думи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани