КЗП ще предлага еднодневни обучения във връзка със защита на потребителя

11:30, 14 май 19 / Икономика 25 560 Topnovini
1

ПОКАНА

за участие в обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

на 31  май 2019 г. и на 7 юни 2019 г. в гр. София,

на 14 юни 2019 г. в гр. Пловдив,

на 20 юни 2019 г. в гр. Бургас,

на 21 юни 2019 г. в гр. Варна,

на 26  юни 2019 г. в гр. Плевен

и на 27 юни 2019 г. в гр. Велико Търново

ще се проведат еднодневни обучения за представители на фирми, прилагащи специфични способи за търговия.

Обучението е насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предлагането на стоки към крайни потребители, чрез онлайн продажби, други видове договори от разстояние, договори, сключвани извън търговски обект и др. Включени са и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

За да се включите в планираните обучения,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: trainings@dicon-bg.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg

Ключови думи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани