КЗП провежда правни обучения за спазване на правата на потребителите

13:30, 11 мар 19 / Икономика Сподели в: 25 292 Topnovini Автор: Topnovini
1

ПОКАНА

за участие в обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

 

на 28-29 март 2019 г. и на 4-5 април 2019 г. в гр. София,

на 9-10 април 2019 г. в гр. Пловдив,

на 16-17 април 2019 г. в гр. Бургас,

на 18-19 април 2019 г. в гр. Варна,

на 22-23 април 2019 г. в с. Арбанаси

и на 24-25 април 2019 г. в гр. Вършец

ще се проведат двудневни обучения за представителите на помирителните комисии и подкрепящите ги експерти.

Обучението е насочено към подобряване на разбирането за правната рамка на националната и европейска нормативна база за АРС и ОРС. Включени са и практически казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

За да се включите в планираните обучения,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: [email protected]

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg

Сподели в:
Ключови думи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани