Проверен е сигнал за замърсяване на водите на яз. „Фисека“

17:35, 15 ное 18 25 557 Шрифт:
Topnovini

Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС и ОДБХ Търговище провериха сигнал за замърсяване на яз. „Фисек“ с отпадъчни води от мандра в с. Макариополско.
При проверката е установено, че е имало изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие (МПП) „Хаддад милк“ ЕООД в местно дере, по дъното на което са останали отлагания с бял цвят. Причината е преливане на отпадъчни води от крайната шахта, преди вливане във водоплътните лагуни. Проверени са пречиствателните съоръжения и площадковата канализационна мрежа на обекта.  Не е установено вливане на отпадъчни води от МПП в язовира и замърсяване.
По заявка на РИОСВ-Шумен са взети водни проби от отпадъчни води по показатели aктивна реакция, съдържание на О2,  електропроводимост, ХПК, БПК, общ азот, общ фосфор и мазнини. Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършила двукратно пробонабиране на повърхностни води от дерето, вливащо се в яз. Фисек и от язовира. Водните проби ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор и мазнини.
 
Дадени са предписания на МПП „Хаддад милк“ ЕООД  в с. Макариополско за прекратяване и недопускане на заустване на отпадъчни води в местното дере. Мандрата трябва да извърши и ремонт на крайната шахта,  както и цялостно почистване и профилактика на съществуващите пречиствателни съоръжения. Трябва да изгради  нова Пречиствателна станция и да подаде заявление до Басейнова дирекция за издаване на разрешително за заустване във воден обект на отпадъчните  води след пречистване.

 За установените нарушения на „Хаддад милк“ ЕООД ще бъде съставен акт.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама