Проверен е сигнал за замърсяване водите на р. Провадийска

16:53, 26 окт 18 25 393 Topnovini
1

РИОСВ – Шумен провери сигнал за замърсяване на р. Провадийска с участието на експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Шумен.

При обход в Провадия в реката не е наблюдавано замърсяване. В района на Каспичан, при точката на заустване на „Рока България“ АД беше отбелязано отлагане  по брега на р. Каменица, преди вливането в р. Провадийска, с оцветявание  в бяло със зеленикав оттенък. При проверката са взети водни проби от отпадъчни води,  зауствани в р. Каменица, приток на р. Провадийска, на поток производствени и битово-фекални отпадъчни води на „Рока Бълагрия“АД. Предприятието произвежда санитарен фаянс и за дейността има издадено комплексно разрешително, с условия и мерки за отпадъчните води. Не е установено нерегламентирано заустване  на отпадъчни води от дейността на „Рока България“ АД.

По заявка на Басейновата дирекция, за установяване степента на замърсяване са взети две водни проби от р. Провадийска нагоре по течението след Провадия и от р.Каменица след точката на заустване на отпадъчни води от „Рока България“ АД. Пробите ще бъдат изследвани по показателите: активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, олово, кадмий, цинк и хлорни йони.

При проверката беше установено, че протичащите води в р. Каменица, след точката на заустване нямат видимо замърсяване.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани

Анкета

Ще се възползвате ли от черния петък?

Всички анкети

Моля, изберете един от посочените отговори

Резултати 15 гласа

Гласуването за дадена анкета е възможно веднъж на всеки 24 часа.