Прекратиха дело срещу референдума в Стара Загора

09:05, 17 май 17 / Крими 25 248 Шрифт:
Topnovini

Старозагорският административен съд остави без разглеждане жалба против Решение № 862/27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”, като процесуално недопустима. Съдът оставя без разглеждане и искането за  спиране изпълнението на Решението на Общинския съвет, и прекратява производството по делото. Определението е публикувано на сайта на съда.

То е е образувано по жалба на К.П. с искане да бъде прогласена нищожността на решението, като в условията на евентуалност  е заявено искане за отмяна на решението като незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон, в случай че се приеме от съда, че порокът на административния акт не обуславя неговата нищожност.

В жалбата е направено искане за спиране изпълнението на обжалванато решение на основание чл.180, ал.2 от АПК, като се сочи, че организацията на местния референдум е свързана с разходване на значителни общински средства и усилия по организирането и провеждането му .

Съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:оспорващият няма правен интерес - съгласно чл.32, ал1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление/ЗПУГДВМС/, решението на Общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум, може да се обжалва от: поне една пета от общинските съветници,но не по-малко от трима общински съветници; кмета на общината, съответно кмета на кметството или района и инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра, или от съответния областен управител пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението.

Според съда, жалбоподателят К.П.  няма такова качеството, поради което не разполага с право на жалба срещу решението на Общинския съвет Стара Загора за провеждане на референдум. По изложените съображения съдът намира, че жалбата по делото следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото прекратено.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама