Приключва проект "Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица"

14:16, 11 май 17 / Общество 25 225 Шрифт:
Topnovini

 

На 16 май 2017 г. приключва реализирането на дейностите на изпълняваният от Община Горна Оряховица проект „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0021-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът е на стойност 499 968,30 лева.

В изпълнение на проект „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица” бяха предоставяни почасови интегрирани услуги: социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент”, психологическа подкрепа и консултиране, здравна помощ и социална работа и консултиране, според индивидуалните потребности на лицата. Услугите бяха предоставяни от екип с подходящо образование и професионален опит от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица. След извършване на подбор, първоначално бяха подбрани и включени в дейностите по проекта, вместо предвидените 50 потребители – 81 потребители. Договори за ползване на услугата „Домашен помощник” и подкрепящи и/или здравни услуги бяха сключени с 81 лица. На по-късен етап, след приключването на процедура „Нови алтернативи” беше извършен подбор и първоначално вместо предвидените 40 потребители, бяха сключени договори за ползване на услугата „Личен асистент” и подкрепящи и/или здравни услуги с 41 лица и договори за ползване само на подкрепящи и здравни услуги със 7 лица. В рамките на проекта - 18 месеца, интегрирани почасови услуги бяха предоставяни на общо 140 лица от целевaта група, от които услугата „Домашен помощник” и подкрепящи и/или здравни услуги бяха предоставяни на 84 лица, услугата „Личен асистент” и подкрепящи и/или здравни услуги бяха предоставяни на 50 лица, а само подкрепящи и здравни услуги бяха предоставяни на 6 лица. По проекта бяха обучени 34 лица, като въвеждащо обучение за домашен помощник преминаха 18 лица, а въвеждащо обучение за личен асистент преминаха 16 лица. Осигурена беше заетост на общо 66 лица: 27 домашни помощника, 36 лични асистента, 1 социален работник, 1 медицинска сестра и 1 психолог. В изпълнение на проекта бяха реализирани мерки за информация и публичност. Управлението на проекта се осъществи от екип, състоящ се от ръководител, счетоводител, технически сътрудник и експерт „човешки ресурси”.

Проект „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица” беше с обща продължителност от 20 месеца, от 16.09.2015 г. до 16.05.2017 г. Постигната беше общата цел на проекта, а именно беше подобрено качеството на живот на 140 лица - възрастни хора и хора с увреждания, преодолени бяха последиците от социалното изключване и бедността.  Постигнати бяха и специфичните цели на проекта:

- Задоволени бяха потребностите на 140  лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания от устойчиви, комплексни грижи и подкрепа, съобразно идентифицираните индивидуални нужди на лицата;

- На реалния пазар на труда бяха върнати лица, които полагат грижи за близките си с увреждания. За близките им беше осигурена комплексна и дългосрочна грижа;

- Подкрепено беше социалното включване на 140 лица от целевата група.        

Като краен резултат проектът осигури ползване на почасови интегрирани услуги на 140 лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. В рамките на проекта беше осигурена заетост и доходи на общо 66 лица, които предоставяха услуги на потребителите.

С реализирането на проект „Осигуряване на независим живот в Община Горна Оряховица” бяха задоволени потребностите от дългосрочни и комплексни ежедневни грижи, подкрепено беше социалното включване и подобрено качеството на живот на 140 лица - хора с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Реализирането на проекта намали риска от институционален тип грижа. На пазара на труда се върнаха лица, които полагат грижи за близките си с увреждания. 

 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама