9 096 малолетни и непълнолетни са се водили на отчет в Детска педагогическа стая през 2016 г.

11:18, 20 апр 17 25 356 Шрифт:
Topnovini Автор: Topnovini

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 096 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 500, или 5.2%, съобщиха от НСИ. Това предаде БГНЕС. 

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 78.3%; Малолетни (8 - 13 г.) - 21.7%; Момчета - 7 165 (78.8%); Учащи - 6 720 лица (73.9%); В криминогенна среда живеят 4 410 малолетни и непълнолетни, или 48.5%.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. е 1 404 на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 8 - 17 години и в сравнение с 2015 г. намалява с 6.6%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 3 054, или 33.6% от всички водени на отчет лица, като 73.2% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените нараства със 7.2%.

През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 2 731 малолетни и непълнолетни лица, или 30.0% от водените на отчет през годината. Причините за това са: поправяне на поведението - 1 441 лица (52.8%); навършване на 18-годишна възраст - 1 159 лица (42.4%); други основания - 131 лица (4.8%).

За извършени противообществени прояви през 2016 г. през ДПС са преминали 5 754 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 3 856, или 67.0%, а момичетата - 1 898 (33.0%). В сравнение с 2015 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява с 391 лица (6.4%).

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за: „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 1 554 лица, или 27.0%; „прояви на насилие и агресия“ - 497 малолетни и непълнолетни (8.6%); „употреба на психоактивни вещества“ - 480 лица, или 8.3%; „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 397 лица (6.9%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са: „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 5.2% (302 лица) и „тормоз“ - 4.8% (279 лица). През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 4 980 и в сравнение с 2015 г. намалява със 7.1%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 3 019 лица, или 60.6% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 28.1% (849), на кражби от домовете - 23.4% (706), на взломни кражби - 12.8% (385).

През 2016 г. пострадали от престъпления са 1 754 деца, от които 674, или 38.4%, са момичета. Малолетни са 653 лица (37.2%), а непълнолетни - 1 101 (62.8%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 849 лица (48.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 267 лица (15.2%), от грабежи - 115 лица (6.6%), и от блудство - 96 лица (5.5%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 21.

През 2016 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 351 възпитателни дела, от които 3 722 (69.6%) са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 4 991, като от тях в срок до един месец са решени 2 892 дела, или 57.9%. Прекратени на различни основания са 402 дела (7.5% от образуваните възпитателни дела). В края на 2016 г. 234 дела, или 4.4% от образуваните, са останали несвършени.

През 2016 г. местните комисии са наложили 7 495 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 5 567 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 6 106 общественоопасни деяния .

Най-често налаганите възпитателни мерки са: „предупреждение“ - в 3 040 случая (40.6%); „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 1 648 случая (22.0%); „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 966 случая (12.9%); „задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ - в 723 случая (9.6%); „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 301 малолетни и непълнолетни; „настаняване във ВУИ“ - на 78 лица на възраст 8 - 17 години.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните: Малолетни са 1 840 лица (33.1%), а непълнолетни - 3 727 (66.9%). Момчетата са 4 442 (79.8%), а момичетата - 1 125 (20.2%).Повече от половината (59.4%) от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование (3 306 лица).

През 2016 г. 6 983 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 1 165 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 140 647 лица. През 2016 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 1 942 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 6 904 малолетни и непълнолетни.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама