Дуално образование срещу младежката безработица в Търговище

16:18, 10 авг 16 25 249 Topnovini
Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики” в Търговище ще бъде едно от първите училища в страната, които ще въведат нова система на обучение на учениците си. Две паралелки в гимназията наесен ще започнат да съчетават теорията с практиката. Два дни в седмицата ще залягат над учебниците, а останалите ще работят и то не в училището, а в истинска фирма. Смята с, че това е успешна и доказала се формула, за да се преодолее младежката безработица и да могат да се срещнат бизнеса и образованието.

Учи, за да не работиш

Близо една трета от младите хора у нас на възраст до 30 години влизат в категорията "нищо неправещи", констатира доклад на Световната банка за българското образование. Това са млади хора, които нито учат, нито работят и по този показател страната ни държи рекорд в Европейския съюз. според специалистите причината за това е, че учебни програми и планове, по които се преподава пълнят главите на подрастващите с куп теоретични знания, а излизайки от училище младите хора нямат никакви умения - чисто житейски, а още по-малко професионални.

В същото време според доклад на Европейската комисия, повече от 50% от работодателите в България са затруднени при намирането на квалифицирани кадри. Най-големите проблеми са свързани с образователната система и липса на желание за квалификация. Сред причините за слабата подготовка са посочени ранното отпадане от образователната система, ниският дял на младежите с техническо и професионално образование и липсата на желание у хората за учене през целия живот. Близо 70% от българите на възраст между 16 и 74 години имат проблеми при боравенето с новите технологии.

Учене чрез работа

За да се намали бълването на безработни младежи от училищата държавата обърна поглед към добрите премери от държави като Швейцария. Така в страната ни стартира нова инициатива наречена проект „Домино“ - Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото. Той подкрепя реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждане на съвременни дуални методи на базата на българските традиции и най-добрите швейцарски и международни практики. Петгодишният проект започна през есента на миналата година с общ бюджет от 3,5 милиона швейцарски франка, от които 15 процента са българско съфинансиране. 

Първите които въведоха системата бяха  5 професионални гимназии в София, Габрово, Казанлък и Панагюрище. За следващата учебна година вее има получени заявки от работодатели за обучение чрез работа (дуална система на обучение) в 19 професионални гимназии от цялата страна. Заявките са в областите Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Сливен, Стара Загора, Търговище и Ямбол. 

В Търговище едни от първите

Дуално обучение, което съчетава часове в училище с практика в реална работна среда, стартира от новата учебна година в Търговище. Иновацията ще се осъществява в Професионалната техническа гимназия "Цар Симеон Велики" с учениците от 11 и 12 клас в специалност "Електрообзавеждане на производството". Системата, която ще се въведе в гимназията предвижда два дни от седмицата учениците да се обучават в училище, а в останалите три ще работят в производственото предприятие, за което ще получават и възнаграждение.

Партньор на училището е производствена фирма в града, която е част от концерн с международна дейност със седалище в Швейцария и дъщерни компании в България и Китай.

"Дуалното образование е практично и ориентирано към пазара на труда професионално образование и е в основата на реформата на българската образователна система. Целта е да се обединят усилията на публичния сектор и на бизнеса във формирането на необходимите умения на младите хора. Теоретичното обучение в училище трябва да се съчетае с обучение в компанията. Основната цел е да постигнем по-добре квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на бизнеса. тази реформа трябва също така да допринесе за намаляване на безработицата сред младите хора в България", обясняват от техническата гимназия.

Според експерти основните предимства на дуалното обучение са, че то позволява натрупването на практически опит по време на обучението, а младежите в повечето случаи получават доход, докато се обучават, което ги задържа в образователната система по-дълго и ги предпазва от ранно напускане поради нужда от доходи. Освен това много голяма част от тях продължават да работят за същото предприятие и след като завършат, тъй като са изградили трудови навици, а работодателят ги познава и е инвестирал ресурс в тяхното обучение. Целта на дуалното обучение е да постави акцент върху практиката, а компаниите гарантират, че учащите ще получат качествена подготовка.

Теория + Практика = Дуално обучение

Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и предприятие. В училище освен общообразователните предмети се преподава и теория по специалността, в зависимост от конкретната паралелка. В часовете учениците придобиват теоретични знания и базови умения, които след това да бъдат реализирани в реална работна среда. Предприятието, в което се извършва професионалното обучение, е отговорно за изграждането на практически умения и реализацията на теоретичните познания. Обикновено обучението протича 2-3 години. Обучаваните са 1-2 дни в седмицата в професионалното училище, а останалите 3-4 работят във фирмата, която ги приема.

Като основни предимства на този метод експертите определят, че учениците имат възможност да работят на различни позиции в предприятието и опознават работата в отделните цехове и отдели, редувайки занятията и практическата работа и с това получава съответно разнообразие и мотивация. Процесът помага придобиваните в училището знания много скоро след това се допълнят от реален практически опит и съответно да се адаптират към него. не на последно за работата си макар и като обучаващи се, младежите получават заплащане.

Дуалното образование се очаква да донесе ползи и за самата фирма, тъй като в много от случаите обучаваните след това се превръщат в работници на предприятието и не се налага тепърва да бъдат въвеждани в производството.

Добрите практики

Системата на дуалното образование е високо ценена в Германия Австрия и Швейцария. Специалистите посочват, че точно това е причината тези държави да поддържат най-нисък процент на младежката безработица в Европа, като намират оптималната пресечна точка между нуждите на бизнеса от кадри и професионалното образование. Експерти са изчислили, че около половината от младите хора, които едновременно ходят на училище и работят, след това остават в същите фирми, в които са карали практиката си.

Германия

В Германия над 1,5 милиона младежи избират дуалното образование. То има дълга традиция в страната, като се започне още от ранното Средновековие, когато майсторите учели чираците си на занаят.

Системата функционира така, че за учебни занятия се отделят средно 1 - 2 дни седмично, а практиката се провежда в останалите дни, т.е. работи се двойно повече отколкото се седи на чина. След приключването на обучението си те получават сертификати, които са високо ценени от работодателите. Повече от половината завършили продължават да работят на пълен работен ден при същите фирми, в които са се обучавали. Развитието на дуалната система е приоритет за правителството и то осигурява финансови средства за реализацията й. Днес германците могат да избират измежду общо 344 професии.

В страната дори вече се предлага и програма за тройна квалификация  за младежи, които изучават и практикуват традиционни занаяти, като дърводелство или пекарство например, а накрая получават три дипломи - за калфа, майстор и мениджър.

Австрия

В Австрия обучението се извършва на две места – практиката в дадена компания е допълнена от задължително посещаване на полудневно професионално училище. След като завършат задължителното си образование, което започва на шестгодишна възраст и продължава 9 години, около 40% от младежите в страната се насочват към професионално училище или колеж, а други 40% започват да се обучават като чираци. След успешно завършване 40-44% от тях продължават да работят за същата компания. 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!