Общинският съвет в Самуил е приел 126 решения за изминалото полугодие

18:29, 09 авг 16 / Политика 25 142 Topnovini
От началото на януари  до края на юни  Общинският съвет в Самуил е провел четири заседания, на които са приети 126 решения. Отчетът за дейността на местния парламент за изминалото полугодие е представен и одобрен на последната сесия.

Преобладаващите предложения, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет са свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти,приемане на програми, отчита неговият председател инж. Джевдет Азис.

По-важните решения, взети през отчетния период са приемане бюджета на община Самуил за 2016 г., кандидатстване на общината по Европейски програми по програмен период 2014-2020г., с проекти „Основен ремонт, реконструкция и реставрация на сградата на религиозния храм,камбанарията и подобряване прилежащите терени при църква "Св.Възнесение" с.Владимировци и „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване на храм "Св.Рождество Богородично" с.Богданци”, както и по Националната прорама за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

От януари до края на юни местният парламент е гласувал и поредица от стратегически и планови документи за общината. Сред тях са програмата  за управление  и  разпореждане с имоти – общинска собственост, общинската програма за закрила на детето, стратегията за управление на общинската собственост за периода 2015-2019г.,  общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в Община Самуил за 2016-2020г., плана за противодействие на тероризма в общината.

През периода са приети решения и за откриване на процедура за отдаване под наем на училищни земи за обработване, стопанисвани от община Самуил чрез публични  търгове с явно наддаване за стопанската 2016/2017 г., определяне на  пасищата, мерите и ливадите за  отдаване под наем  и средните годишни  плащания за землищата и др.

През първите шест месеца на годината са постъпили и разгледани общо 60 молби на граждани от общината за отпускане на еднократни финансови помощи и с решения на Общинския съвет са отпуснати такива на 58 души.

Справката за първото полугодие за работата на Общинския съвет показва, че постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика е провела четири заседания и е взела 126  решения. Комисията по устройство и развитие на територията, търговия и транспорт  е заседавала също четири пъти, а приетите решения са 25. Три са заседанията на комисията по образование, наука, култура и духовни ценности с пет приети решения. ПК по законност, сигурност, превенция на корупцията, молби, жалби и предложения на гражданите е провела четири заседания и е взела  47 решения. Също четири пъти е заседавала комисията по  здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, младежта и семействата,спорта,отдиха и туризма, а приетите решения са 62 решения. Четири са и проведените заседания на ПК по околна среда, селско, горско, водно стопанство, а решенията, които са взети са 24.

„През отчитания период мога да обобщя и да направя извод, че общинските съветници както  досега подхождат (надявам се ще подхождат и за в бъдеще) много отговорно към задълженията си и показват активно отношение към решаване на проблемите на гражданите и Общината и допринасят за успешното им развитие”, допълва в отчета си председателят на местния парламент в Самуил.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!