ВСС е длъжен да дава мотивиран отговор на всяко искане на магистрат

21:47, 03 авг 16 / Крими 25 168 Topnovini
Висшият съдебен съвет (ВСС) е длъжен да дава отговор с мотивирано решение на всяко искане на съдия, прокурор или следовател, свързано с неговата служебна дейност или кадрово развитие, независимо дали този отговор е позитивен или отрицателен, и е особено важно при отказ от страна на съвета.

Това се казва в решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) , с което отменя мълчалив отказ на ВСС да се произнесе по молбата на съдия Елена Стойчева-Андреева от ОС-Варна да бъде преместена в София по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), пише "Правен свят".

Същевременно тричленният състав на ВАС с председател и докладчик Александър Еленков и членове Румяна Папазова и Тодор Тодоров отправя остри критики към Комисията по предложенията и атестирането (КПА). Според съда комисията надхвърля статута си на помощен орган като решава въпроси от компетентността на пленарния състав на съвета. Иначе казано, вместо да внесе проект за решение, КПА взима нещата в свои ръце и се произнася по различни въпроси, свързани с кариерното развитие на магистратите.

Решението е любопитно не само заради аргументите, но и защото докладчикът Александър Еленков беше избран за член на новата Комисия по атестирането и конкурсите и ще трябва да работи заедно с Милка Итова, която бе председател именно на критикуваната от него КПА. Кандидат за член на КАК е била и Елена Стойчева-Андреева, но пленумът на Върховния касационен съд не я одобри.

Елена Стойчева-Андреева се обръща към Върховния административен съд, след като ВСС не се произнася с решение във връзка с правата й, след като тя е подала молба до съвета, с която иска да бъде преместена като съдия в София.

В решението си тричленният състав на ВАС прави преглед на практиката на Висшия съдебен съвет по чл. 194 от ЗСВ. А тя е следната – когато е необходимо щатна бройка от слабо натоварен орган да бъде прехвърлена в натоварен, ВСС най-напред открива процедура по чл. 194 от съдебния закон, съкращава въпросната бройка, разкрива нова в друг равен по степен орган и преназначава магистрата. А когато прецени, че не е необходимо, просто не открива процедура по чл. 194 от ЗСВ.

Върховният административен съд се съгласява с доводите на процесуалния представител на ВСС, посочени по време на делото, че прочитът на разпоредбата води до извода, че подаването на молба за преместване не е сред законово регламентираните условия, при наличието на които кадровият орган следва да пристъпи към преместване на съдия, прокурор или следовател, а е условие за участието на магистрата във вече открита процедура по преместване. ВАС се съгласява и с друг аргумент – според Правилата за преместване по чл. 194 от ЗСВ съветът взема решения за намаляване на щатната численост след анализ на степента на натовареност, закрива бройки в слабо натоварените и разкрива такива във високо натоварените по възможност в същия апелативен район, като се съобщава на магистратите, че могат да бъдат преместени без конкурс.

Но, казва ВАС, в практиката на ВСС има точно обратни примери. И сочи такива от последните две години, в които съветът е премествал магистрати по тяхно желание или по искане на административни ръководители.

Съдът не е съгласен с процесуалния представител на съвета, че чл. 194 от ЗСВ не създава задължение на ВСС да издаде акт по тази разпоредба.

"Като кадрови орган, при това единствен кадрови орган на съдебната власт, Висшият съдебен съвет е длъжен да дава отговор на всяко искане на съдия, прокурор или следовател, свързано с неговата служебна дейност или кадрово развитие, независимо дали този отговор е позитивен или отрицателен. Всъщност това е и същественият въпрос по настоящето дело - допустим ли е мълчалив отказ на Висшия съдебен съвет по чл. 194, ал. 1 ЗСВ. Настоящият състав на Върховния административен съд счита, че на този въпрос следва да бъде отрицателен отговор. Не само в случаите на чл. 194, ал. 1 ЗСВ, но и по всеки кадрови въпрос, поставен пред него от съдия, прокурор или следовател, Висшият съдебен съвет трябва да отговори с мотивирано решение. Особено в случаите на отказ. Мълчаливият отказ на Висшият съдебен съвет по кадрови въпроси е незаконосъобразен фингиран административен акт", категоричен е съдът.

Нататък ВАС отпратя критики към Комисията по предложенията и атестирането и решенията, които е взела по молбите на съдия Елена Стойчева-Андреева.

Тези решения създават впечатление, че Комисията по предложенията и атестирането е надхвърлила статута си на "постоянна комисия, която подпомага дейността на Висшия съдебен съвет", на когото предлага проект на решение по въпросите, посочени в чл. 38, ал. 1 ЗСВ (в редакцията му преди 08.04.2016 г.), изтъква ВАС.

ВАС отменя мълчаливия отказ на съвета по молбата на съдия Елена Стойчева-Андреева и връща преписката за произнасяне на ВСС. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!