Депутатите "довършиха" съдебната реформа (обновена)

10:05, 27 юли 16 / Общество 25 183 Шрифт:
Topnovini
Народното събрание прие втория пакет промени в Закона за съдебната власт предложен от Министерски съвет. В рамките на две пленарни заседания депутатите дебатираха и гласуваха изменения в 220 параграфа на закона, който има за цел да обезпечи промените в Конституцията в частта за съдебната власт от 2015 г.

Основните промени, които се направиха са свързани със съдийското самоуправление и увеличаването на правомощия на общите събрания на съдиите, както и за децентрализаране и отчетност на прокуратурата. Също така се гласува магистратите да декларират дейността и членуването си в тайни и или неформални организации и общества, а и в професионални организации. Също така в закона се урежда провеждането на конкурси и атестиране на магистратите, както и новите задължения на Инспектората към ВСС, който ще прави проверки за почтеност, имущество и ще следи за спазването на етичните норми от съдии, прокурори и следователи.

София Topnovini.bg проеследи на живо снай-важните и интересни гласувания и изказвания:

15.28 ч. - Законопроектът за промени в Закона за съдебната власт беше приет от парламента. Депутатите гласуваха с 97 гласа "за" последния параграф от проекта и "довършиха" съдебна реформа.

15.25 ч. - Цецка Цачева: Колеги, да приемаме последния параграф и да довършваме съдебната реформа

15.20 ч - Министърът на правосъдието Екатерина Захариева взе думата преди последния параграф, който трябва да се гласува от депутатите: Благодаря ви, че подкрепихте съдебната реформа. Новият закон отговаря на исканията на обществото за справедлива съдебна система. Подкрепата ви и широкото съгласие ми дава увереност, че съдебната реформа ще бъде доведена до край. Няма качествено првосъдие без качествени магистрати. 25 години по-късно сме пред такова съществено изменение в съдебната система.

15.15 ч. - Прие се в Наказателно-процесуалния кодекс да се промени, че прокурорът от по-горестояща прокуратура да може служебно писмено да отмени или измени постановление на прокурор от по-ниска по степен прокуратура, което не е било разгледано по съдебен ред.

14.50 ч. - Гласуват се текстове и преходни и заключителни разпоредби без дебат.

14.40 ч. - Прие се да бъдат изравнени статутите е членовете на Инспектората на ВСС и тези на ВСС.

14.05 ч. - Народните представители започнаха приемането на последните параграфи от промените. Те ги гласуват анблок по няколко наведнъж без дебати и изказвания. 

14.00 ч. - Не се прие предложението на Радан Кънев да може наказание за освобождаване от длъжност на главния прокурор да се предлага до Пленума на ВСС от повече от половината народни представители по инициатива на не по-малко от 1/5 от депутатите по причини - системно неизпълнение на служебните задължение и накърняване престижа на съдебната власт.

13.39 ч. - Директорът на Националния институт на правосъдието ще се избира за срок от 5 години, като той ще може да бъде преизбиран само за още един мандат. 

13.33 ч. - Депутатите си удължиха работното време до приемането на целия пакет от промени в Закона за съдебната власт. 

13.25  ч. - Парламентът прие магистратите ще могат да бъдат командировани за не повече от 12 месеца с предварително писмено съгласие. Съдии, прокурори и следователи няма да могат да бъдат командировани без тяхно съгласие за повече от 3 меесеца. Командированият магистрат няма да може да бъде командирован отново в същия орган на съдебната власт. Също така трябва да има мотивировка за командироване на всеки магистрат.

13.10 ч. - Депутатите приеха правилата за атестиране на магистратите.

13.06 ч -. Правосъдният министър Екатерина Захариева посочи, че има аргументи и в двете посоки на гласувания текст от промените. "В крайна сметка, ако искаме прозрачност, какво пречи да се декларира членството в професионални организации? Няма пречка да се декларират. Самите организации трябва да бъдат длъжни да поддържат актуален списък с членовете си", посочи Захариева. Тя предложи да бъде помислено как министрите, зам-министрите и народните представители също да декларират членството си в различни организации. 

13.00 ч. - Парламентът прие със 140 гласа "за", 0 "против" и един въздържал се магистратите да подават към ВСС декларации за всички свои дейности и членства в тайни и или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и граждански дружества и обединения.

12.40 ч. - Четин Казак: Уважаеми колеги, ищо не сте разбрали, това е проблема. Опитвате се да скриете непрвомерните влияния с много явни органзиации, които имат тайни подбудители и не толкова явни хора, които ги финансират.

Искам да напомня на г-н Радан Кънев, че един лидер на ДСБ беше лидер на СДС, се прочу с един кръг наречен „Олимп“. Този кръг се трансформира в един друг кръг, който е заимствал заглавието си от една книга на Карл Маркс. Обществото има правото да знае кой ще диктува решенията в органите на съдебната власт.

12.35 ч. - Радан Кънев: Контактите, за които говорите е друг тип и те не са свързани с членство в организации. Нерагламентираните контакти между магистрати, медии и политици, са проблем както на законодателство, етичните кодекси, но и проблем на българските служби, прокуратура и съд. Той допълни, че РБ още помнят Делян Пеевски и не са го забравили.

12.31 ч. - Четин Казак отбеляза, че съществуват явни организации, които оказват огромно влияние върху управлението на съдебната власт. Ставало дума за съсловните организации. "След като сме тръгнали към такава пълна прозрачност, правя предложение да се добавят и "професионални организации с нестопанска цел". 

12.27. ч. - Данаил Кирилов от ГЕРБ заяви, че предложението на Славов не е "обективният критерии, който би довел до ефекта, който се цели с една такава добавка". Той каза, че ще продължи да възразява срещу това. По думите му няма как да се провери публичността или непубличността в правилата на организациите и обществата.

12.25 ч. - Петър Славов отбеляза, че остава опасението, че ще бъдат пропуснати тези организации, които формално имат съдебна регистрация, но същевременно имат тайни процедури. Славов предложи да добавят към предложението на Кирилов ", както и такива с непублични правила и процедури".

12.20 ч. - Данаил Кирилов направи редакционно предложение. След думата организации и членства в организации да се добави: "включително тайни или неформални организации и общества".  "Специално обръщам внимание, че този израз сме го взаимствали от дебатите във вътрешната комисия по Закона за класифицираната информация. Този текст е бил записан и приет в последните промени на закона. 

12.15 ч. - Радан Кънев: По предложението на Явор Хайтов да не се декларира членство само в съсловни органзиации нямам нищо против, но подкрепям идеята на Петър Славов и Янаки Стоилов да се декларира участие в персонифизирани и неперсонифицирани организации с тайни непублични правила. „Смятам, че трябва да има 100% публичност“, каза още Кънев в реплика на Ревизоро. Според него принципното решение трябва да бъде пълна публичност при работата на всички магистрати, адвокати, депутати и други фигури защитаващи личен интерес.

12.10 ч. - Емил Димитров - Ревизоро от Патриотичния фронт обяви, че с пачавра в ръка не можеш да изтриеш едно леке, което е останало от един министър на правосъдието. Сега неговият предшественик се опитва да го изтрие.  

12.05. ч. - Йордан Цонев обяви, че имало подкрепа от ДПС за деклариране на въпросното членство в организации.  дали да приемем членството в съсловни организации. "Тук в декларациите си казваме за всичко, в което членуваме. Ние от ДПС настояваме да бъде приет текстът на комисията по този параграф. Да бъде декларирано и да бъде ясно кой магистрат в коя организация членува", обяви Цонев. 

12.10 ч. - Радан Кънев предложи гласуването по настоящия параграф да бъде освен явно, а ии поименно и с позоваване на липса или наличие на конфликт на интереси. „Не можем да допуснем среда на нерегламентирани контакти между магистрати, защото веднъж възникнала замества изцяло три основни принципа в правораздавнето и на правовата държава - принципът на публичния процес, на вътрешното убеждение на магистратите, защитата на обществения интерес и принципа на ексклузивна защита на клиента от страна на адвокатите“, заяви Кънев и поиска декларирането на членство в тайни организации на адвокатите.

11.30 ч. - Депутатите излязоха в почивка до 12.00 часа.

11.29 ч. - Явор Хайтов от БДЦ се обърна към Йордан Цонев като го призова да не подценява посланиците в България. Те били много интелигентни хора и много трудно някой, най-малко Съюзът на съдиите в България, можел да ги заблуди. Хайтов припомни, че има още 4 професионални асоциации, свързани с правосъдната система.

11.27 ч. - Йордан Цонев от ДПС: Ние не сме против членството в съсловни органзиации, а сме против Съюза на съдиите да лъже обществото, че представлява цялото съсловие. Колеги от РБ не ни баламосвайте тук с редакционните текстве, които изключват по някакъв начин декларирането на членство в съсловна организация. За магистратите и за нас политиците всичко трябва да е явно.

11.25 ч. - Петър Славов предложи: Членството в организации, които имат непублични правила и процедури, това е важното, което трябва да съобразим. Много от тези масонски ложи са регистрирани, но имат тайни правила, които не стават публични. Така ше ги обхванем и магистратите участващи тях ще са длъжни да ги регистрират.

11.15 ч. - „Предлагаме да не подлежи на деклариране само членството в съсловни организации на магистратите вътре помежду им. Този вид членство не поражда никаква зависимост“, заяви Явор Хайтов.  Петър Славов заяви, че той ще подкрепи неговото предложение.

11:01 ч. Георги Кадиев обяви, че е много разочарован от ГЕРБ и от факта ,че са отхвърлили текст, който е внесен от правителството. Независимият депутат заподозря в това действие тайна сделка.

11.00 ч. - „Не може най-висшата власт в едно републиканско, демократично общество да се упражнява от хора с неофициално тайни зависимости. Не е въпросът в това какви са българските масони и че са впиянчени ченгета от Държавна сигурност, които се обличат в чаршафи, а че част от тях осъществяват нерегламентирани контакти на ниво адовкат-съдия, съдия-прокурор, следовател-прокурор. Като продукт се явяват извънреден брой необективни прокурорски и съдебни решения“, обясни Радан Кънев.

10.55 ч. Парламентът не прие предложението на Министерски съвет магистратите да декларират членство в тайни организации.

10.50 ч. - Депутатът от ГЕРБ Методи Андреев заяви, че той членува само в ловна дружина и допълни, че групата на масоните и ДС в трите власти имат голямо множество. По думите му трябва да се подкрепи идеята да се декларира членство в тайни организации.

10.45 ч. Мартин Димитров поиска да се подкрепи предложението на Министерски съвет, което ще задължи магистратите да декларират участие в тайни организации и по-специално масонски такива. Той обяви, че не членува в тайна организация.

10.43 ч. - Красимир Велчев поиска, който депутат говори по тази тема за членуване в тайни организации да декларира от трибуната дали той членува или не.

10.40 ч. - „Предлагаме всякакъв вид членства в организации да се декларира от магистратите. Ако това членство го поставя в зависимост той трябва да се откаже от нея“, коментира Четин Казак от ДПС текста, който заъдлжава магистратите да декларират членството си във всякакви организации, срещу който съсловните организации се обявиха, тъй като нарушава свободата им на сдружаване.

10:30 ч. - Петър Славов от Реформаторския блок изрично предложи да бъде вкаран отново текста на вносителя: "За членство в организация или извършване на дейност, засягащи независимостта, се смята членството в или осъществяването на действия или бездействия в услуга на или по повод на дейността на персонифицирани или неперсонифицирани организации с нестопанска цел, чиито организация, статут, цели и средства предвиждат или допускат възникване, упражняване или прекратяване на права или задължения за членовете, сътрудниците или съмишлениците като резултат на непублични правила или процедури."

10.25 ч. –  Депутатите отхвърлиха със 17 гласа „за“, 11 „против“ и  76 въздържали се идеята на депутата от РБ Димитър Делчев да се въведе проверка на познанията за заеманата длъжност на съдии, които искат да се преместят от общите съдилища в административен съд или обратното.

Делчев призова народните представители да „покажете, че че искате да се спазва конкурсното начало, а не да се преместват съдии, когато и където поискат“. По думите му не е все едно дали един граждански съдия отива в административния съд, където материята е съвсем различен, но предложението му беше отхвърлено.

10.15 ч. - Парламентът прие правила за конкурсите на магистратите и преместването им в органи на съдебната власт без дебати.

10.00 ч. – Парламентът прие магистратите да предоставят на Инспектората към ВСС декларации за обстоятелства свързани с имущество и интереси в страната и чужбина. За извършване на проверка Инспекторатът ще има достъп до информационни бази данни и други масиви от държавните и общински органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. Инспекторите ще могат да изискват от посочените органи и допълнителна информация.

Инспекторатът към ВСС ще прави и проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистрати и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свръзани с нарушаване на независимостта на магистратите.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама