Промените в съдебния закон: Прокуратурата вече не е централизирана

12:00, 26 юли 16 / Политика 25 316 Шрифт:
Topnovini
На извънредно заседание днес Народното събрание гласува на второ четене пакета от промени в Закона за съдебната власт, предложени от Министерството на правосъдието. В сряда гласуването ще продължи, тъй като на депутатите им останаха близо 140 параграфа от законопроекта.

София Topnovini.bg следи на живо най-важните и интересни гласувания и изказвания:

19.00 ч. - Докладва се предложението магистратите да предоставят на Инспектората към ВСС декларации за обстоятелства свързани с имущество и интереси в страната и чужбина. За извършване на проверка Инспекторатът ще има достъп до информационни бази данни и други масиви от държавните и общински органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. Инспекторите ще могат да изискват от посочените органи и допълнителна информация.

Инспекторатът към ВСС да прави и проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистрати и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свръзани с нарушаване на независимостта на магистратите.

Гласуването на тези текстове ще се проведе в утрешното пленарно заседание!

18.50 ч. - Прие се предложения за шефове на ВАС и ВКС да се правят единствено от министърът на правосъдието пленумите на ВКС и ВАС и не по-малко от трима членове на ВСС. Кандидатура за главен прокурор ще може да се прави пък само от министърът на правосъдието и не по-малко от трима членове на съответната колегия във ВСС.

18.45 ч. - Депутатът от ДПС Четин Казак се възпротиви на предложениете само общите събрания на съдиите и министърът на правосъдието да предлагат административни ръководители. "Говорим за независимост на съдебната власт, но с лека ръка даваме на министъра на правосъдието да предлага административни ръководители, но не даваме това право на ВСС", заяви той и поиска отделно гласуване на параграфа.

Със 106 гласа "за" и 5 "против" парламентът реши само общите събрания и министърът на правосъдието да имат възможност да предлагат шефове на районен, окръжен, апелативен и административен съд.

18.40 ч. - Прие се предложението длъжността административен ръководител на съдилища и прокуратури да могат да се заемат за не повече от два мандата в един и същ орган на съдебната власт. С това се ограничава възможността на има "вечни" шефове в съдебната система.

18.20 ч. - Депутатите приеха да са недопустии устни разпореждания и указания във връзка с работата по делата и преписките от по-горестоящ прокурор. Прокурорът, който е получил указания може да направи възражение пред прокурор от по-горестояща прокуратура или този, който е дал указанието. Също така се прие отмяната, изменението и спирането на прокурорски актове да става чрез писмено мотивиране на действието.

18.10 ч. -  Парламентът не подкрепи предложението на Радан Кънев със 74 гласа "против" да има зам.-главен прокурор по корупцията във висшите етажи на властта, който да е независим от главния прокурор. Също така и предложението му главният прокурор и неговите заместници да не могат да отменят всички актове на подчининените си прокурори. Колега Кънев, вие на кого искате да подчините пркурорите?", попита Димитър Байракторов от ПФ лидерът на ДСБ преди гласуването. 

Когато един главен прокурор и още трима негови заместници придобият властта да променят актовете на подчинените, следва коруцпия. Поне аз така го разбирам. Имаме специализиран наказателен съд, той иска още един. Това е крайно несериозно. Ако това е начинът за пиар, не сте избраи удачния начин", заяви още депутатът.

Димитър Делчев от РБ отговори, че се цели да има възможност за отмяна на актовете, които са решаващи, за образуване, прекратяване на производство и други, а не на всички.

18.00 ч. - "Това предложение дава отговор и на системи проблеми. Не просто на несправяне, а за невъзможност за справяне с подобен тип престъпления, дължащите се преди всичко на липсата на контрол, на неспособността за прочистване и на 100-процентовата йерархизация на българската прокуратура", заяви от трибуната Радан Кънев относно предложението си за независим зам.-главен прокурор за корупцията по високите етажи на властта.

17.40 ч. - Народният представител от ДПС Митхад Метин обясни, че той е гласувал "против", защото по думите му с промените "такива неправителствени организии като Протестна мрежа, чрез своите народни представили ще шантажират и контролират главния прокурор".

17.37 ч. - Депутатите приеха със 117 гласа "за" и 13 "против" главният прокурор да внася във Висшия съдебен съвет ежегодно до 30 април доклад за дейността на прокуратурата. В 14-дневен срок от постъпването на доклада във ВСС, Пленумът изслушва главния прокурор. Членовете на съвета ще могат да задават въпроси по доклада, както и писмени въпроси от граждани, институции и неправителствени организации. Парламентът също ще изслушва главния прокурор по доклада за дейността му, както и по други доклади по дейността й, ако поиска такива за противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Като тогава депутатите ще задават писмени въпроси от граждани, институции и неправителствени организации.

17.25 ч. - „С промените в Закона за съдебната власт се цели единствено овладяване на съдебната власт. Така както сме я подкарали дайте да си избираме главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС. Тук изобщо не се държи сметка за разделение на властите. Ако искате всеки петък да им правим един блиц контрол“, заяви Филип Попов от БСП. „Като искате да има парламентарен натиск върху прокуратурата нека приемем този текст“, коментира пък Чавдар Георгиев от левицата.

17.18 ч. - Четин Казак подкрепи предложението на Янаки Стоилов от БСП при обсъждането на докладите на главния прокурор в парламента да не се задават писмени въпроси от граждани и неправителствени организации. Той предложи същото да отпадне и при изслушването на докладите във Висшия съдебен съвет. По думите му това е в разрез на Конституцията и да отпадне възможността парламентът да изисква други доклади, които главният прокурор да изнася.

17.10 ч. -  Петър Славов взе думата и заяви, че няма нищо лошо народните представители в рамките на изслушването да поставят въпроси от името на гражданите, които така и така се изпращат към парламентарните групи.

„Искаме те да бъдат писмени, за да може главният прокурор да се подготви за тях и да не отговаря наизуст“, каза още Славов. Янаки Стоилов отгооври, че в случая излиза, че народните представители са „едни пощальони“ и попита защо депутатът де на поема отговорност, а и ще има въпроси защо е зададен един въпрос от гражданин на главния прокурор, а друг не е зададен.

17.00 ч. - Депутатът от БСП Янаки Стоиилов поиска да отпадне предложението при изслушване на главния прокурор в Народното събрание по доклада за дейността на прокуратурата и по други доклади поискани от парламента да се задават писмени въпроси от граждани, институции и неправителствени организации.

"Не сме възприели парламентарния модел за ръководство на прокуратурата. Ако парламентът избираше главният прокурор можеше да му поставя въпроси, на които той да отговаря. Превърщането на парламента в своеобразен омбусман е деликатна материя", коментира Стоилов.

16.55 ч. - Започна обсъждането на разпоредбите свързани с дейността и структурата на прокуратурата. Депутатите приеха, че прокуратурата вече ще е единна, но не и централизирана.

16.45 ч. - Депутатите приеха новите правомощия на председателя Върховния административен съд (ВАС), които са идентични с тези на шефа на ВКС.

16.20 ч. - По предложение на Четин Казак (ДПС) председателят на парламента Цецка Цачева даде 15 мин. почивка. 

16.10 ч. -  Парламентът прие текствете, които дават възможност на Пленумът на Върховния административен съд вече ще изслушва кандидатите за председател на съда и за зам.-председатели и ще може да дава своето становище за кандидатурите. Той ще може и да приема правила за натовареността на председателя на съда. Също така ще може да приема и изслушва годишния доклад за дейността на съда. Една трета от съдиите, както при Пленума на ВКС, административните съдии ще могат да инициира изразяване на становище по въпроси свързани с организацията на съда. Пленумът на ВАС ще може да се свиква от председателя на съда или една трета от съдиите.

„Както казах и за ВКС, текстът е в пълен разрез с това, което се предвиждаше като реформа в съдебната система“, коментира отново Четин Казак, но предложението беше прието пак с голямо мнозинство от 99 гласа "за", 8 "против" и един въздържал се.

16.00 ч. - Председателят на ВКС ще може да председателства съдебни състави в определените със закон случаи и може да председателства съдебни състави от всички отделения при спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата, без да измества докладчика.

Настоящият шеф на върховното съдилище Лозан Панов наскоро коментира поправката, като обяви, че не одобрява промените, защото няма ясно приета критерии кога може да председателства и кога не може. такива критерии трябвало да се приемат от пленума на ВКС. 

Депутатите записаха и че шефът на ВКС съвместно със своите заместници ще предлага на пленума на Върховния касационен съд разпределението на съдиите по колегии и отделения. 

 

15.45 ч. - По предложение на ГЕРБ депутатите си удължиха работното до 19.00 часа.

15.30 ч. - Съдийкото самоуправление беше прието от депутатите и за Пленума на Върховния касационен съд, който ще може вече да изслушва кандидатите за председател на съда и за зам.-председатели и да дава своето становище за кандидатурите. Той ще определя състава на наказателната, гражданската и търговската колегии, както и броят на съставите на отделения в съда. Също така ще може да приема годишния доклад за дейността на съда, който шефът на съда внася. Една трета от съдиите ще може пък да инициира изразяване на становище по въпроси свързани с организацията на съда.

"Този параграф е в линията на цялостната стратегия, която се преследва за обезличаване на административните ръкводители, на органите на съдебната власт, за сметка на създадени неперсонифицирани органи наречени общи събрания и пленуми“, заяви Четин Казак от трибуната. По думите му така те ще имат възможността да извиват ръцете, да бламират, да налагат вето върху всички решение на административния ръководител на ВКС.

"Опитвате се да пропукате един дух, логика, която беше зададена със стратегията за съдебна реформа, да се укрепи самоуправлението на съдебната власт", отговори на нападките депутатът от РБ Димитър Делчев.

Петър Славов също взе думата и заяви, че най-логично и естетствено е да се чуе гласът на магистратите от пленума, тъй като те са най-висши измежду съдии и с огромен опит. "Мисля че трябва да се случи в пленума, а не в сараите в "Бояна", допълни той отправяйки репликата си към Четин Казак от ДПС. Той пък му отговори да пита Владислав Славов дали по времето на Иван Костов кадруванет в съдебната система не се е осъщесвявало в една къща в "Драгалевци".

14:30 ч. – Народните представители приеха и съдийското самоуправление за окръжените, районните, апелативните и административните съдилища. Двата текста бяха гласувани със 107 гласа „за“ и един, който е против предложените промени. “Текстове не се приемат, защото са предложени от позиция, независимо от това, че ги има в предложенията на комисията“, оплака се междувременно Филип Попов от БСП преди гласуването, визирайки неговото предложение за функциите и дейността на шефа на окръжния съд.

13:47 ч. - Най-важният и спорен текст - този за съдийското самоуправление, мина със 106 гласа “за” срещу 14 “против” и 9 “въздържали се”, като предвизвика разгорещен дебат между ГЕРБ и ДПС.

"Това е исторически пробив в организацията на съдебната власт, който залага във функционирането на съдебната система мини, които не се знае кога и как могат да се задействат", коментира предложението депутатът от ДПС Четин Казак. По думите му се въвежда институтът на съдийското самоуправление, който ще създаде дуализъм в органите на съдебната власт.

"Служих две години в българската армия като сапьор и мините не ме плашат, защото е важно да се знае тактиката за тяхното обезвреждане", отговори на критиките Данаил Кирилов от ГЕРБ. Той изрази увереността си, че магистратите няма да използват тези правомошия за групиране и преследаване помежду си, а за да номинират и избират най-добрите измежду тях.

13:43 ч. - И докато в ‪‎43-ото Народно събрание гласуваме Закона за съдебната власт, поредно доказателство, че е нужна далеч по-радикална съдебна реформа, коментира решението на ВСС за Владимира Янева в профила си в социалната мрежа Facebook лидерът на ДСБ Радан Кънев. “Преведено на човешки език - Янева ще остане на днешната си позиция, с леко понижена заплата. И толкова”, написа още той.

13:01 ч. - От 7 на поне 20 лева се увеличават възнагражденията за съдебните заседатели. Заплащането ще е според броя отбработени часове, реши Народното събрание. От БСП предложиха надницата да скочи на 25 лева, но предложението бе отхвърлено.

12:00 ч. - След изтичане на мандата им членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и инспекторите от Инспектората към ВСС ще се връщат на същата длъжност в органите на съдебната власт, която са заемали преди избора им, решиха депутатите със 108 гласа “за”, 14 “против” и двама “въздържали се”.

БСП, ДПС и “Патриотичния фронт” настояваха членовете на ВСС да бъдат автоматично назначавани на длъжност една степен по-висока от заеманата преди избора. "Това не е бонус, ще е санкция, ако те останат на същата или по-ниска длъжност", заяви Емил Димитров-Ревизоро (“Патриотичния фронт”). Петър Славов от Реформаторския блок му отговори, че "този текст, създава съдебна номенклатура и без оглед на това член на ВСС какво е правил по време на мандата си, той ще бъде назначен на по-висока длъжност".

11:08 ч. - "Днес втората част от промени в Закона за съдебната власт влизат в пленарната зала на Народното събрание", написа във Facebook министърът на правосъдието Екатерина Захариева. "Убедена съм, че промените в закона са стъпка в правилната посока и силно се надявам прилагането на написаните текстове да бъде също толкова успешно. Убедена съм, че видими резултати за магистратите и гражданите ще има съвсем скоро", допълни тя.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама