Инж. Веселин Нинов: До 19 септември приемаме заявления за закупуване на частни гори

12:06, 25 юли 16 / Общество 25 373 Шрифт:
Topnovini
Североизточно държавно предприятие (СИДП), което стопанисва държавните гори на територията на 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, стартира процедура за закупуване на малки по площ частни гори. Директорът на Североизточно държавно предприятие инж. Веселин Нинов разясни процедурата и каква е целта на изкупуването на горите.

Инж. Нинов, държавните горски предприятия стартираха процедура за закупуване на частни гори. Каква е целта на предприетите действия?

В момента има много частни гори, където предвид малките площи не се извършват необходимите лесовъдски мероприятия. Основната цел на процедурата е по-ефективното стопанисване и опазване на горите. Всички действия, които тя предвижда, ще бъдат изцяло в подкрепа на устойчивото развитие на горите. В този смисъл комасирането, което е част от процеса, е стъпка в правилната посока.

Стартирайки в средата на годината при утвърден финансов план, процедурата е насочена към закупуването на малки по площ имоти. На практика тя се прилага за първи път у нас, като потвърждава усилията на държавните горски предприятия да работят в пълно съответствие с лесовъдската наука.

Какви средства са предвидени за закупуването на частни гори?

Сключените от Североизточно държавно предприятие договори ще бъдат на обща стойност до 100 000 лв. СИДП организира процедурата за закупуване на частни горски имоти в обхвата на своите териториални поделения, а те са в границите на 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. В състава на предприятието има 13 горски и 5 ловни стопанства.

Какви са критериите за подбор, по които ще класирате имотите?

Критериите и цялата процедура са детайлно разписани в издадената от министъра на земеделието и храните Десислава Танева заповед и правилата към нея. Тези документи са публикувани на сайта на министерството, както и на сайта на предприятието, така че всеки, който проявява интерес, може да се запознае подробно с отделните стъпки.

Регламентът предвижда да бъдат закупувани само поземлени имоти в горски територии, които са собственост на физически лица, максималната им площ е до 5 хектара и не са били предмет на договор за замяна.

Кои кандидати ще се ползват с предимство?

Съгласно утвърдените правила при първия етап на класирането с предимство ще се ползват малките частни горски имоти – от 1 декар до 20 декара. Самата идея за комасирането естествено дава предимство и на тези имоти, които са в съседство с държавна гора. С по-голям брой точки ще се оценяват и горите със специални и защитни функции.

На втория етап от класирането ще се селектират икономически най-изгодните ценови предложения. Подборът ще бъде направен на базата на съпоставка с възложената от предприятието за съответните имоти независима оценка.

Кога очаквате да приключи процедурата?

Сроковете са ясно разписани към правилата. Въз основа на това очаквам процедурата да приключи през ноември. Това означава, че до края на годината ще бъдат сключени първите договори за закупуване на частни гори от предприятието.

Официално стартирахме процедурата на 18 юли. Съгласно утвърдените срокове заявления се приемат в рамките на два месеца, така че крайният срок изтича на 19 септември. Документите могат да се подават в деловодството на Североизточно държавно предприятие – ДП Шумен или на административния адрес на съответното териториално поделение, в чийто обхват на дейност попада имотът. Това дава възможност хората да получат и разяснения, ако им е необходимо, както и да реагират своевременно, ако са пропуснали някой от документите. Процедурата обаче предвижда документи да се подават и по пощата.

Гражданите проявяват ли интерес към процедурата?

Очаквам да има сериозен интерес, особено от собственици на гори в труднодостъпни и отдалечени от населените места терени. Към момента обаче е рано да говорим за резултати, тъй като обявихме процедурата през изминалата седмица, а тя все пак изисква гражданите да обмислят възможността и съответно да подготвят необходимите за участие документи.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама