Моден дизайн представя изложба в Двореца в Балчик

19:34, 19 юли 16 / Култура 25 253 Шрифт:
Topnovini
В галерия  “Ту­не­ла” на държавния културен институт “Дво­ре­ца” в Балчик е ек­с­по­ни­ра­на из­ло­ж­ба на бъл­гар­с­кия мо­ден ди­зай­нер Мил­ка По­по­ва. Познатата като майстор на коприната и ефирните материи, дизайнерката  гостува в Архитектурно-парков комплекс "Двореца" с най-новата си дизайнерска колекция от ръчно изработени шалове и облекла.

 Мо­гат да се ви­дят мно­го­ц­ве­т­ни ле­т­ни ро­к­ли, ту­ни­ки и ша­ло­ве с ефир­ни, кон­т­ра­с­т­ни де­ко­ра­ции. Уни­ка­ти­те са из­ра­бо­те­ни чрез те­х­ни­ка­та иг­ло­на­би­ва­не- стар, ефе­к­тен ме­тод за де­ко­ри­ра­не на те­к­с­тил, кой­то по­з­во­ля­ва впли­та­не на ни­ш­ки в раз­ли­ч­ни ма­те­рии.  „Та­зи те­х­ни­ка за­па­з­ва бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция, но с нов, съ­в­ре­ме­нен про­чит“, спо­де­ля ав­тор­ка­та.

Все­ки един от уни­ка­ти­те пре­д­с­та­в­ля­ва аб­с­т­ра­к­т­на кар­ти­на вър­ху не­ж­ни, ле­т­ни ма­те­рии, ак­цент в та­з­го­ди­ш­на­та из­ло­ж­ба са яр­ки­те то­ч­ки, ко­и­то на­по­до­бя­ват цве­тен ле­тен дъжд.Мил­ка По­по­ва спо­де­ля, че оби­ча ес­те­с­т­ве­ни­те ма­те­рии. Ша­ло­ве­те й са 70% ко­п­ри­на и 30% ви­с­ко­за. Мно­го ря­д­ко има дре­хи от по­ли­е­с­тер. Из­по­л­з­ва па­мук, три­ко­таж, ви­с­ко­за. За плъ­с­те­не­то из­по­л­з­ва ме­ри­но­со­ва въл­на, ко­я­то се сте­п­ва най-ле­с­но. Не­й­ни­те про­из­ве­де­ния са из­ку­с­т­во, уни­кат, дре­ха, ко­я­то чо­век  мо­же да но­си ка­то кар­ти­на. В съ­що­то вре­ме, дре­хи­те са но­си­ми.Изящно подредена в Арт-галерия "Тунела", колекцията вече приема своите многобройни  посетители. Всеки един от експонатите е уникат и може да намери своя нов собственик.

От 18 юли до 2 август 2016 г. изложбата на Милка Попова ще остане на разположение за гостите на "Двореца" за досег с магията на коприната.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама