Еврокомисията предлага създаване на обща рамка на ЕС за презаселване

16:51, 13 юли 16 / Свят 25 152 Шрифт:
Topnovini
Европейската комисия предлага рамка на ЕС за презаселване, с която се създава обща европейска политика за презаселване, за да се осигури организирано и безопасно

влизане в Европа на хората, които се нуждаят от международна закрила.

Предложението е част от програмата на Комисията за реформа на общата европейска система за убежище и от дългосрочната политика за по-добро управление на миграцията, залегнала в европейската програма за миграцията. Предложението ще допринесе също така за прилагането на новата, ориентирана към резултати рамка за партньорство за сътрудничество с ключови трети държави на произход и на транзитно преминаване, представена от Комисията на 7 юни.

„Трябва да засилим действията си за предоставяне на международна закрила, а това включва презаселването на бежанци в Европа по безопасен и организиран начин. Специалните схеми доведоха до известни резултати, но новите процедури, предложени днес, ще ни позволят да работим с националните правителства от самото начало за обединяване на усилията и постигане на още по-добри резултати. Държавите от ЕС ще решават колко души трябва да бъдат презаселени всяка година и ще получават финансова подкрепа от бюджета на ЕС, за да превърнат решенията си в реалност.Това е ефективен начин за ЕС да изпълни своята колективна отговорност и да демонстрира своята солидарност със страните извън Съюза, като им помага да се справят с големия брой хора, бягащи от война и преследване“, заяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „ Днешното предложение е голяма стъпка напред в усилията ни да предлагаме законни начини за безопасно влизане в ЕС и закрила на хората, които се нуждаят от това. Предложението е неразделна част от по-общата цел да се гарантира защита на нуждаещите се, да се ограничат стимулите за незаконна миграция и да се закрилят мигрантите от експлоатация от трафиканти на хора и от опасни пътувания до Европа. Създаването на постоянна рамка с хармонизирани практики ще ни позволи да ускорим процедурите и постепенно да увеличим съвместните си ангажименти за презаселване. По този начин ЕС отваря истински законен прозорец в опит да затвори незаконната задна вратичка“.

Днешното предложение ще осигури постоянна рамка с единна процедура за презаселване в рамките на ЕС. Държавите членки ще продължават да решават колко души да бъдат презаселени всяка година, но ЕС ще постигне по-голямо въздействие чрез координиране на националните усилия и чрез единни колективни действия. Бъдещата рамка за презаселване ще се прилага чрез годишните планове на ЕС за презаселване, приети от Съвета и привеждани в действие чрез целенасочени схеми на ЕС за презаселване, приети от Комисията. В годишните планове на ЕС за презаселване ще се определят общите географски приоритети — от кои държави ще се извършва презаселването и колко души най-много ще бъдат презаселени през следващата година въз основа на участието и приноса на държавите от Съюза и асоциираните държави от Шенген в конкретния годишен план.

В рамката на ЕС за презаселване са посочени критериите, които трябва да се вземат предвид при определяне на регионите или държавите извън Съюза, от които ще се извършва презаселване, като например броя на лицата, нуждаещи се от международна закрила в трети държави, цялостните отношения на ЕС с трети държави и ефективното им сътрудничество в областта на убежището и миграцията, включително развитието на тяхната система за убежище и сътрудничеството в областта на незаконната миграция, обратното приемане и връщането. С новата рамка на ЕС за презаселване ще бъде установен общ набор от стандартни процедури за подбор и третиране на кандидатите за презаселване. В рамката се определят също така общи критерии за допустимост за презаселване в ЕС по целевите схеми на Съюза за презаселване, общи основания за изключване на кандидати и видът процедура (обикновена или експресна), която може да се използва.

За да подпомогне усилията на държавите членки за презаселване по целевите схеми на ЕС, Комисията ще предостави 10 000 евро от бюджета на Съюза за всяко презаселено лице. Средствата ще бъдат отпуснати от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ). Презаселването, което не се извършва по рамката на Съюза, няма да се финансира от неговия бюджет.

Обединеното кралство и Ирландия могат да участват в прилагането на регламента по свой избор съгласно съответните протоколи, приложени към Договорите. Дания не участва в приемането на регламента и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама