Две фирми ще чистят Шумен от 23 юли

11:50, 09 юли 16 / Общество 25 661 Шрифт:
Topnovini
Две фирми ще чистят Шумен, съобщиха от общинския пресцентър след заседанието на комисията, провеждаща процедурата.

ЕКОМАКС ООД и РТК ООД са класирани за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, почистване и поддържане на улици, снегопочистване, опесъчаване и зимно поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница”.

Изборът беше направен чрез провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление на обществена поръчка за две обособени позиции.

За обособена позиция №1 Район Север беше класирана на първо място ЕКОМАКС ООД, Шумен, за обособена позиция № 2  Район Юг – РТК ООД, Елин Пелин съобщи председателят на комисията за провеждане на процедурата Цвета Николова, ст. юрисконсулт ЗОП в Община Шумен.

Оферти депозираха три фирми, като жребият определи първи да участват в договарянето РТК ООД с представител Николай Илиев – управител на дружеството. Втори, според поредността на жребия –  ЕКОМАКС ООД, с управител Христиан Христов.

Трети- АСТОН СЕРВИЗ ШУМЕН ДЗЗД с управител Георги Георгиев. Комисията единодушно реши да допусне за оценка офертите и на трите фирми, поканени да вземат участие в обявената процедура.

ЕКОМАКС ООД, Шумен участва и по двете обособени позиции, но още в началото на събеседването беше уточнено, че ще бъде сключен договор само по едната от тях. От фирмата заявяват, че няма да използват  подизпълнител/и на дейностите по снегопочистване през зимния период. Към момента на участие в процедурата работят с техника под наем, но ако бъдат избрани за изпълнител, имат възможност да закупят собствена. Разполагат с имот на територията на Шумен в индустриалната зона.

В района на общината работят близо 50 души, но от дружеството заявяват, че ще наемат още работници от Титан – БКС. Имат готовност да осигурят посочения в поканата брой контейнери – най-малко 500 тип „бобър“ и 20 контейнера с обем 4 куб.м.. Разполагат с необходимата техника и оборудване за започване на сметосъбирането и извозването на смесените отпадъци веднага след сключване на договора.

ЕКОМАКС е частно търговско дружество, специализирано в управление на отпадъците и екологичния инженеринг. Фирмата работи успешно на вътрешния и на международния пазар от 2005 година. До момента са изпълнявали сходни с предмета на обществената поръчка  дейности на територията на община Смядово, община Търговище, община Раднево, община Стара Загора, община Бургас и др.

РТК ООД, гр. Елин Пелин, кандидатства само за обособена позиция №2 Район Юг. По време на договарянето стана ясно, че фирмата няма да използва подизпълнител/и при изпълнението на дейностите по снегопочистване през зимния период. Разполагат със собствена и наета техника и оборудване, при необходимост ще наемат допълнително.

Дружеството разполага с материално-техническа база под наем в индустриалната зона на Шумен. В момента има 10 работници, но ръководството изразява готовност до 23 юли да бъдат наети още хора, включително и от фирмата концесионер. Очакванията са общият им брой да достигне до 40 човека.

Фирмата има готовност веднага да осигури посочения в поканата брой контейнери / най-малко 500 тип „бобър“ и 20 контейнера с обем 4 куб.м. /, необходимата техника и оборудване за започване на дейността. Предложените общи стойности не надвишават посочения от възложителя максимален финансов ресурс – 1 250 000 лева без ДДС за обособена позиция.

Общо 2.5 млн.лв без ДДС за цялата поръчка.

Фирмата е със седалище в град Елин Пелин. Има опит в сметосъбирането, сметоизвозването, третирането на битови отпадъци и поддържане на депа за твърди битови отпадъци. Извършва ръчно и машинно метене и зимно почистване. Извършва различни видове дейности на територията на цялата страна.

Докладът от работата на комисията е представен на възложителя за утвърждаване. Срокът за издаване на решението за определяне на изпълнители е 10 дни, след което могат да бъдат сключени договорите за изпълнение на поръчката.

 

 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама