Детските градини в Русе ще променят наименованията си

16:30, 06 юли 16 25 224 Шрифт:
Topnovini
Във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) – в сила от 01.08.2016 г., е необходимо съществуващите на територията на Община Русе целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) да продължат дейността си като общински детски градини. В Общински съвет - Русе вече е постъпило предложение за промяна на наименованията, става ясно от докладна записка, внесена от името на кметската администрация. 

Детските заведения ще запазят имената, с които са известни, като промяна ще има единствено във вида на градините - целодневни детски градини и обединени гредски градини вече ще носят общото наименование детска градина. 

Съгласно чл. 310, ал. 5 от ЗПУО общинските детски градини се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет. Настоящата промяна в наименованието се извършва във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 1 от ЗПУО, като официалния адрес (чл. 311, ал. 2, т. 2 от ЗПУО) и адреса на сградите, в които се провежда обучението (чл. 311, ал. 2, т. 3 от ЗПУО) остават непроменени. 

С издаването на административния акт от кмета на Община Русе тези институции, в качеството си на юридически лица, в съответствие със законовите разпоредби ще изпълнят задълженията си по промяна на Булстат, печат, електронен подпис, банкова сметка, училищна документация, дневници и др. 

Съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗПУО в детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката. При сега действащите Закон за народната просвета и Правилник за неговото прилагане, на територията на община Русе има разкрити яслени групи в четири обединени детски заведения – ОДЗ „Приказен свят“, ОДЗ „Райна Княгиня“, ОДЗ „Синчец“ и ОДЗ „Снежанка“. Поради обществената необходимост и създадените традиции в отглеждането на деца, спазвайки разпоредбите на ЗПУО, заварените към влизането в сила на закона ОДЗ, следва да продължат дейността си като общински детски градини с яслени групи към тях. 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама