Община Русе ще приеме Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2016 - 2025 г.

14:16, 06 юли 16 / Икономика 25 175 Шрифт:
Topnovini
Общински съвет предстои да гласува Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. Това става ясно от докладна записка, внесена в местния парламент от администрацията на кмета Пламен Стоилов. 

Стратегията е разработена в контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез прилагане на интегриран подход към иновациите и иновационните политики, съобщават вносителите. Тя първият документ на местно равнище, който си поставя за задача да идентифицира приоритетните сфери на развитие, като се фокусира върху приноса на иновационните политики за насърчаване на икономическа активност и преодоляване на социално-икономически предизвикателства. 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация взема под внимание широк кръг от заинтересовани страни, като предвижда постигането на синергично дългосрочно взаимодействие между представители на местната власт, университетите и научно-изследователските институти, бизнеса, индустрията и неправителствените организации. Целта е да се осъществи адекватна връзка между потребностите и възможностите на пазара, като се съсредоточат усилия върху стимулирането на сфери с добавена стойност за местната икономика и с конкурентоспособен профил в европейски и международен мащаб.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. стъпва върху изводите от изготвен специално за целта анализ на социално-икономическото състояние и на наличния потенциал за иновации, научноизследователска и развойна дейност в Община Русе. В резултат на това, се прави оценка на актуалната ситуация, а получените изводи и препоръки залягат в основата на качественото стратегическо планиране с времеви хоризонт до 2025 г. Включеният в настоящия документ анализ ще улесни процеса по вземане на решения за управление на публично финансиране, в т.ч. и от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС. Основните резултати от реализацията на стратегията са свързани с повишаване на инвестициите в иновационни и научноизследователски дейности, подобряване на условията и инфраструктурата за НИРД и иновации, профилиране на местното икономическо развитие, нарастване обема на преките чуждестранни и местните инвестиции.

Настоящата стратегия предлага следната визия за развитието на Община Русе до 2025 г.:

Към 2025 г. Русе е град на знанието с конкурентоспособна икономика, чието развитие се базира върху концентрирането на предприемачески, технологични, научни, човешки, културни и творчески ресурси за стимулиране на приоритетни икономически сектори и ефективно използване на научноизследователския и иновационен потенциал.

Пълният текст на Стратегията е достъпен в приложения документ.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама