Обявление от Община Бургас

08:07, 05 юли 16 / Общество 25 161 Шрифт:
Topnovini
О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

главен експерт в Сектор „Капитално строителство и енергийна ефективност“

към отдел „Строителство“

при Общинска администрация – Община Бургас.

 

         * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

степен на образование –бакалавър ; професионален опит – 2 години; ранг – ІV младши.

       * Допълнителни изисквания:

              Предпочитана специалност – строителен инженер – Пътно строителство, Геодезия, ПГС или ВиК.

              Да познава: -  Закона за устройство на територията и ЗКИР;

              Да има опит в изпълнението на пътни обекти и благоустройствени строежи.

              - компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

        * Начин за провеждане на конкурса:     

           - решаване на тест;

           - интервю.    

         * Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията – в диапазона от 420 лв. до 1200 лв.

        * Необходими документи за кандидатстване:

           - заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

           - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

           - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност.

           - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

        * Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас – ул. “Александровска” № 26, деловодство

            Краен срок за подаване на документи – до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

         * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

            Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”.

            * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама