Еврокомисията предлага нови правила за по-добра закрила на децата при трансгранични производства по семейноправни въпроси

16:32, 30 юни 16 / Свят 25 174 Шрифт:
Topnovini
Европейската комисия предлага подобрения на правилата на ЕС за закрила на децата при трансгранични спорове в областта на родителската отговорност, свързани с правото на упражняване на родителски права, правото на лични отношения с децата и отвличането на деца.

С новите правила ще се ускорят съдебните и административните производства и ще се гарантира, че винаги се взема под внимание висшият интерес на детето. При семейни спорове или раздяла на международни двойки трансграничното съдебно сътрудничество е от ключово значение, за да се осигури безопасна правна среда за децата, в която те да поддържат отношения и с двамата родители (и настойници), живеещи евентуално в различни европейски страни.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: „Има малко неща, които са по-травмиращи за едно дете от това да бъде свидетел на споровете на родителите си. Когато тези спорове доведат до съдебни производства с трансгранично измерение, ЕС носи отговорност да гарантира, че те се уреждат възможно най-гладко и най-ефикасно. Новите опростени правила, които приехме, ще донесат ползи за семействата и децата. Те ще спечелят от съкратените срокове за уреждане на споровете и ще избегнат високите финансови разходи, с които често са свързани подобни производства. Трябва да гарантираме, че различните правни режими са съвместими помежду си, за да се намалят усложненията, закъсненията, страданието и несигурността.“

„Децата са в центъра на настоящата реформа. Раздялата на родителите им е достатъчно трудна за тях. Засегнатите деца заслужават съдебни производства, които уреждат тяхното положение възможно най-бързо и вземат под внимание техния висш интерес. Днес ние предлагаме да се модернизират съществуващите правила въз основа на практиката от последните 10 години. Акцентът на тази реформа е ясен — необходимо е да се ускорят трансграничните производства. Времето е от съществено значение за благополучието на децата, затова се нуждаем бързо от новите правила“, каза Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Актуализираните правила се основават на оценка на съществуващите правила и имат за цел преодоляване на установените недостатъци. По-конкретно, основна цел е постигането на по-бързи процедури като цяло, като се има предвид, че времето е от съществено значение с оглед на защитата на висшите интереси на детето в тези трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност.

По-конкретно се предлагат следните целенасочени промени:

По-ефективни процедури за справяне с трансграничното отвличане на дете от родител

Крайните срокове, приложими за различните етапи на процедурата за връщане на дете, ще бъдат ограничени до максимален срок от 18 седмици (максимум шест седмици за получаващия централен орган да обработи молбата, шест седмици за първоинстанционния съд и шест седмици за апелативния съд). Решенията за връщане ще могат да се обжалват само веднъж, а съдията ще трябва да решава дали дадено решение за връщане на дете следва междувременно да подлежи на изпълнение.

При пълно зачитане на структурата на националните правни системи ще се гарантира, че делата за отвличане на дете от родител се разглеждат от ограничен брой съдилища, за да може съдиите да развият необходимите им експертни умения.

Гарантиране на изслушване на детето

На децата, които могат да формират свое собствено мнение, ще бъде осигурена възможност да изразят мнението си в рамките на всички производства по техния случай. Това ще се отнася особено за производствата относно правото на упражняване на родителските права и правото на лични отношения с децата, както и за връщането на децата, ако са били отвлечени от единия от родителите.

Бързо изпълнение на решенията в другите държави членки

Понастоящем родителите често трябва да отправят молба за изпълнението в друга държава

членка на решение, отнасящо се до правото на упражняване на родителски права или правотона лични отношения с децата. С новите правила ще се премахне екзекватурата — междинна процедура, необходима за изпълнението на съдебно решение в друга страна. Когато след шест седмици изпълнението все още не е осъществено, съдът ще информира молещия централен орган в държавата членка по произход или пряко заявителя относно причините за липса на своевременно изпълнение. Освен това, с цел да се ускори изпълнението, съдът, който е издал решението, ще може да го обяви за подлежащо на предварително изпълнение.

Подобряване на сътрудничеството между органите на държавите членки

Доброто сътрудничество между централните органи при разглеждането на случаите, отнасящи се до деца, е необходима предпоставка за взаимното доверие между органите на различните държави членки. С новите правила ще се насърчи по-тясното сътрудничество между централните органи, тъй като те са звеното за пряк контакт за родителите и играят ключова роля за подпомагане на съдиите при прилагането на правилата. Освен това органите за закрила на детето ще бъдат включени по-добре в трансграничното сътрудничество.

Новите правила ще донесат ползи за семействата и децата. Те ще спечелят от съкратените срокове за разрешаване на споровете и ще избегнат високите разходи, с които обикновено са свързани подобни производства. Например, в случай на производство за връщане, родителите ще разполагат с по-ясни правила и ще бъдат насърчавани да участват в медиация, спестявайки евентуалните съдебни разходи, които възлизат средно на 2 200 евро за цялото производство. Премахването на екзекватурата ще доведе до спестяване на около 1 100 до 4 000 евро на дело в някои държави членки. В допълнение, ускоряването на изпълнението ще позволи на семействата да спестят разходи за специализиран адвокат на приблизителна стойност, в зависимост от държавата членка, между 1 000 и 4 000 евро за всеки допълнителни 10 работни часа.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама