Представиха възможностите за кандидатстване с проекти пред бизнеса в Разград

18:18, 29 юни 16 / Общество 25 371 Шрифт:
Topnovini
Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) в Разград проведе днес среща с представители на фирми и подпомагащи бизнеса организации от региона, съобщиха от Центъра. По време на срещата бяха представени условията за кандидатстване с проекти по отворените процедури „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия (МСП)” и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност”.

Стана ясно, че избираемите фирми трябва да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.). Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да надвишава 18 месеца.

По процедура „Енергийна ефективност за МСП” кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) в един от следните сектори: „Добивна промишленост”,  „Преработваща промишленост”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” или „Строителство”.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 1,5 млн. лв. Проектните предложения следва да съдържат два елемента: „Инвестиции” (задължителен) и „Услуги”. По елемента „Инвестиции” максималният интензитет на БФП е между 55% и 70% в зависимост от категорията на предприятието и избора на режим на подпомагане, а по елемента „Услуги” – 90%.

Проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит , изготвен за целите на процедурата от лице, вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Всяка от предвидените за изпълнение дейности  следва да е с потвърден ефект на енергийни спестявания от минимум 5%, съгласно обследването за енергийна ефективност. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 12.10.2016 г.

По процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” минималният размер на БФП за индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Максималният интензитет на БФП е 70% за всички категории предприятия.

В проектните предложения могат да се включат следните дейности: Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални и международни стандарти; Постигане на съответствие на продукти с национални и международни стандарти; Внедряване и сертифициране на добри производствени практики, ре-сертификация на системите за управление, реинженеринг на процесите в предприятията; Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.Услуги за разработване, придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията; Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери; Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);Услуги за „колокация“ на сървъри. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08.2016 г.

Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ‒ eumis2020.government.bg.

От последвалата след срещата активна дискусия се оказа, че кандидат-бенефициентите проявяват сериозен интерес към възможностите по актуалните процедури.  Обсъдени бяха много въпроси относно критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения, и методиката за изготвяне на енергийното обследване.

Екипът на ОИЦ-Разград е на разположение за допълнителни разяснения относно условията за кандидатстване с европроекти към момента, допълват от Центъра.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама