Провал в управлението на Община Хасково

09:14, 29 май 16 25 424 Шрифт:
Topnovini Автор: Topnovini
Управлението на Община Хасково е определено като провал от Института за пазарна икономика (ИПИ) у нас. Данните за анализа на ИПИ са на базата на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България. В докладите са обхванати 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година. От Хасковска област в списъка освен областният град, попада и Свиленград, а оценката е – „Некласифициран”.

ХАСКОВО

Обхватът на одита е 1 януари 2013 г – 31 декември 2013 г. Общата сума е 54 272 382 лв. Дадената оценка е „Провал”.

"През одитирания период не са прилагани в пълно съответствие с регламентирания ред, предвидените с правилата процедури и механизми за планиране на обществените поръчки. Отбелязано е, че са спазени сроковете по Закона за обществените поръчки за обявяване на процедурите в Регистъра на обществените поръчки (РОП).

При възлагането на осем обществени поръчки чрез публична покана по реда на закона, след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, със заповеди на кмета са били определени длъжностни лица, които да разгледат и оценят офертите.

При извършения одит са установени три случая на непровеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки –

(доставка на строителни материали, правно съдействие и защита и изграждане на тротоари), с цел прилагане на по-облекчен режим на възлагане, е записано още в заключението.

През въпросния период не са действали адекватни механизми, които да гарантират провеждането на две процедури по ЗОП и едно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП и избор на изпълнител.

Изпълнението на договорите е приключвало в предвидените срокове. Спазвани са сроковете и условията за извършване на плащания, а след приключване на изпълнението на договорите, гаранциите са били възстановявани на изпълнителите.

В заключението е посочено още, че от Община Хасково са създали условия за осъществяване на предварителен и текущ контрол при сключването и изпълнението на договорите за доставки и услуги, което осигурявало законосъобразното изразходване на средствата.

СВИЛЕНГРАДПериодът за Свиленград обхваща 1 януари 2011 г., - 30 септември 2012 г. Средствата са били 35 879 836 лв. Дадената оценка е „Некласифициран”.

От проверените 25 процедури, проведени по реда на ЗОП,

в три са установени нарушения на действащото законодателство.

При провеждането на една процедура с договаряне без обявление е било констатирано, че не е спазен законовоопределения срок за изпращане на обявлението за обществена поръчка за вписване в „Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС).

В обявлението на друга открита процедура не било направено разграничение между изискванията за икономическото и финансовото състояние В резултат от тестването на основни контролни дейности в общината, в областта на обществените поръчки, е било установено, че за стартиралите и приключили в рамките на одитирания период три възлагания на малки обществени поръчки, не са изготвяни докладни записки и не са полагани съгласувателни подписи на главен счетоводител на общината за наличието на бюджетни средства и на юрисконсулт върху докладните записки.

Не е осъществяван ефективен предварителен контрол преди поемане на задължение.

В изследването не е отразено дали са били давани препоръки и какво са извършили кметствата за отстраняването на пропуските. 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама