Поръчват храна за близо 300 000 лв. в детски и социални заведения в Камено

16:25, 30 ное 15 / Общество 25 139 Topnovini
Община Камено е пуснала обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ) - с. Русокастро. Това показва справка на Topnovini.bg. Прогнозната стойност на поръчката е 272 714,96 лв. без ДДС.

От описанието става ясно, че доставката на хранителните продукти ще става по две обособени позиции:

№ 1 Месо, риба и месни продукти; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Пакетирани стоки и подправки; Хляб и хлебни изделия ;

№ 2 Консерви – плодови и зеленчукови и други хранителни продукти

Уточнява се, че обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания. В случай, че за обособена позиция № 2 участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.

Важно условие е участникът да е извършвал периодични доставки на хранителни продукти до минимум три обекта през последните три години. Всеки участник трябва да разполага с минимум един служител, които ще отговаря за контрола на качеството на доставките при изпълнение на поръчката.

Задължително е участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Критериите за подбор за обособена позиция №2 не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания .

Всеки участник трябва да разполага с обект, регистриран от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по реда на чл. 12 от Закона за храните, като обект за търговия с хранителни продукти. Той също така трябва да има разработена и внедрена НАССР система за анализ на опасностите и критичните контролни точки.

Участниците трябва да разполагат минимум с два броя собствени или наети специализирани транспортни средства, регистрирани от БАБХ за превоз на хранителни продукти.

Срокът за получаване на офертите или заявленията за участие е 22 декември. Те ще бъдат отворени на следващия ден в заседателната зала на Община Камено.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани