ТСБ: През 2014 г. 36.3% от населението в Русенско живее в тежки материални лишения

11:06, 31 окт 15 / Общество 25 102 Topnovini
Във връзка с поставените цели по ключови сегменти от стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения, и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност, съобщават от ТСБ- Север.

За страната индикаторът сочи, че 40.1% от населението се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. За област Русе през 2014 г. 88.0 хил. лица или 38.3% живеят в риск от бедност и социално изключване, като тук попадат 33.5% от мъжете и 42.8% от жените в областта. През 2013 г. делът на мъжете е бил 34.1%, а този на жените - 39.0%.

В комбинирания индикатор за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели важно място заемат субективните индикатори, свързани с материалните лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласина лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

Данните за 2014 г. за област Русе показват, че най-голям брой домакинства се затрудняват да осигурят всеки втори ден на трапезата си консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) - 52.0%, а 47.4% изпитват ограничения по отношение почивката извън дома. Четири от всеки десет домакинства са със затруднени възможности да посрещнат: непредвидени разходи със собствени средства (за неотложен ремонт на жилището и колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) и се ограничават при отопляване на жилищата си поради недостиг на средства.

Данните в национален мащаб сочат, че всяко второ домакинство в страната е затруднено да организира едноседмична почивка извън дома или да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи. Докато за страната 3.8% от българите не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, за област Русе делът на лицата с ограничения е по-нисък  - 1.2%. В областта 27.0% от лицата в домакинствата не притежават автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди), а за страната средният относителен дял е 24.3%, съобщават още от ТСБ- Север.

През 2014 г. 36.3% от населението в област Русе живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което характеризира областта като територия с един от средните показатели за материални лишения. С по-нисък относителен дял е област Монтана (19.8%), а с най-висок - област Ловеч с 55.3%, като за страната средно 33.1% от населението живее в материални лишения. В сравнение с 2013 г. този дял за област Русе нараства с 9.7 процентни пункта, докато за страната е регистрирано средно намаление с 9.9 пункта.

Важен индикатор за оценка на риска от бедност и социално изключване е интензитетът на икономическа активност. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 - 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост.

За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове. Лица, живеещи в домакинство с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59 годишните, с изключение на студентите от възрастовия интервал 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2014 г. в област Русе 11.5 хил. лица или 9.5% живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, като в сравнение с предходната година техният относителен дял нараства с 3.5 процентни пункта. Средното равнище на показателя в национален мащаб за 2014 г. е 11.2% от лицата и в сравнение с 2013 г. техният дял спада с 0.4 процентни пункта. За 2014 г. 11 области в страната са с по-нисък относителен дял на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!