Tехническо задание за експерти на граждански договор във връзка с изпълнение на дейност 6, 10 и 11 по проект BG05M9OP001-2.002-0029-С001 „Независим живот в община Нови пазар”

10:50, 29 окт 15 / Общество 25 437 Topnovini
Във връзка със стартирането на дейностите по проекта се предвижда да се наемат на граждански договори следните специалисти: рехабилитатор, психолог и медицински специалист.

1.Рехабилитатор – Граждански договор 1100 часа от сключването на договора до края на проекта /17.06.2017 г./ часова ставка - 5,00 лв. на час.

Основни изисквания: 

да са физически лица; да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”; да имат професионален опит не по-малък от 1 години по специалността; да притежават компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Описание на услугата: Рехабилитационната услуга ще включва индивидуални и групови занимания с потребители за подобряване на двигателната им активност. Заниманията ще са съобразени с физическите възможности на потребителите, тяхната диагноза и общото им състояние.

Рехабилитационната програма, която ще се разработи от рехабилитатора ще обхване потребители със затруднена подвижност и след инсултни състояния, както и потребители, нуждаещи се от релаксираща гимнастика за подобряване на физическия и емоционален тонус.

Друга част от потребителите ще се включат в рехабилитационна програма за раздвижване на горни и долни крайници, предварително разпределени в отделни групи. Редовно ще се проследяват стойностите на пулс и кръвно налягане на всички потребители, включени в рехабилитационната програма, а на тези, които ползват бягащата пътека и велоергометъра – преди и след ползването им.

Чрез комбинирана гимнастика със средна или висока интензивност ще се работи върху основни мускулни групи със собствено тегло или различни уреди – тежести, ластици, ластични ленти, фитнес топка и други. Услугата ще се предоставя както в Центъра така и в домашна среда.

2. Медицински специалист – Граждански договор 800 часа от сключването на договора до края на проекта /17.06.2017 г. / часова ставка 4.00 лв. на час.

Основни изисквания:

да са физически лица; да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер; да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности; да притежават компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Медицинските услуги ще имат за цел да повишават отговорността на потребителите към опазване на собственото им здраве, поддържане на добри хигиенни и здравни навици, познания за здравословен и хармоничен живот. За целта допълнително ще се провеждат беседи и презентации на здравни теми с цел вторична профилактика – възможности и начини за предпазване от рецидиви.

От друга страна потребителите сами ще се грижат за здравето си и подобряване на качеството на живота си. Ще се измерва кръвно налягане, кръвна захар  както в Центъра, така и в домашна среда. При нужда ще се извършват медицински назначения от лекар  /без венозни манипулации/  на потребителите на интегрираните услуги.

3. Психолог – Граждански договор 300 часа от сключването на договора до края на проекта /17.06.2017 г. / часова ставка 6.00 лв. на час.

Основни изисквания:

да са физически лица; да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”; професионален опит с предимство да притежават компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Психологическа подкрепа – целта на тази подкрепа ще бъде да се подпомогнат индивидите в търсене на алтернативи, както и да се работи в посока на намаляване чувството на обреченост, безпомощност и безперспективност. Тази психологическа помощ ще се извършва под формата на индивидуални и групови срещи, с цел да се подобри комуникативната компетентност у хората и да се създаде мотивация за научаване на нови поведенчески модели за адаптиране към промените, които са настъпили в техния живот. Чрез психологическата подкрепа ще се цели мотивация за развитие и стремеж към подобряване качеството на живот на потребителите и техните семейства.

Психологическо консултиране ще включва месечно сформирани на психолога групи от потребители,съвместни срещи разговори по проблеми от ежедневието, касаещи потребителите. На тези срещи участниците ще имат възможността свободно да споделят вълнуващите ги проблеми, да ги обсъдят помежду си.

Целта е да се оформят групи за самопомощ. Чрез взаимно споделяне сред повечето участници в групите ще се постига смъкване на напрежението. Терапевтичните цели ще са насочени към намаляване на негативните преживявания, подобряване на социалните взаимодействия и адаптация, получаване на психологическа подкрепа.

Чрез груповата работа ще се постигне най-вече практическо обучение на потребителите, чрез иновативни методи на работа да се повишават комуникативните им умения, провокиращи тяхната активност, компетентност и автономност.

Персонала, който ще работи в Центъра ще има възможност да ползва услугите от страна психолога, който ще бъде нает на граждански договор. Както психологическата подкрепа, така и супервизията ще могат да бъдат групови и индивидуални.

От 02.11.2015 г. до 10.11.2015 г. включително в общинска администрация на Община Нови пазар – стая 410 ще се приемат заявления  за длъжностите рехабилитатор, медицински специалист и психолог на граждански договор.

Кандидатите за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или семейна среда” прилагат следните документи, към заявлението :

1. документ за самоличност /за справка/

2. автобиография

3. диплом за  завършена образователна степен според изискванията за длъжността

4. други документи /удостоверения, сертификати – доказващи квалификация и опит/

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

РУМЕН ПАНАЙОТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!