Реализират проект „Независим живот в Община Нови пазар”

12:46, 13 окт 15 / Общество 25 276 Topnovini
На 12.10.2015 г. от 11 часа в Пленарната зала на Община Нови пазар се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0029-C001 по схема на ОП”РЧР” „Независим живот в Община Нови пазар” на стойност  499 984,47лв.

Срокът на договора е 21 месеца със старт на проекта 17.09.2015 г. и край  17.06.2017 г. На пресконференцията присъства кметът на общината г-н Румен Панайотов, медии, граждани, служители на държавни и нституции и други заитересовани лица.

Кметът на общината оцени високо приноса на служителите в отделите „Хуманитарна политика” и „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността”, които със собствени усилия подготвиха проектопредложението за кандидатстване, благодарение на което Община Нови пазар бе една от първите, сключила договор с Управляващият орган.

Проектът бе презентиран накратко от Мария Димитрова – ръководител на екипа по управление. Чрез неговата реализация ще се предостави нов модел за почасово предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение. С предимство ще са хора, които са в невъзможност сами да се обслужват и за лица и деца с увреждания. Новото при тази схема, е че гъвкаво ще се предоставят почасови интегрирани социално - здравни услуги, съобразени с  нуждите на потребителите.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в  частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез създаване на “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или семейна среда”.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Създаване на работни места в сектор на социалната икономика  и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността на безработни лица.

С реализирането на проекта ще се създаде “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или семейна среда”, към който ще бъдат назначени 71 души на почасови трудови договори и 3-ма специалисти на граждански договори /психолог, рехабилитатор и медицински специалист/. Назначаването на персонала в Центъра ще протече на два етапа, като в началото ще се назначи една част, а останалата част ще бъдат назначени след приключването на проект „Нови алтернативи” след месец март 2016 г. За работа ще  могат да кандидатстват безработни хора, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

По време на изпълнението на дейностите по проекта ползвателите на услугата няма да заплащат такса за интегриранитее услуги. Предвижда се да се закупи специализирано транспортно средство за хора с увреждания, което да се ползва от потребителите на Центъра. Ще бъдат обслужвани между 80 - 90 ползватели на услугата – лица и деца с различни видове трайни увреждания или възрастни с ограничения и невъзможност за самообслужване.

Чрез новосъздаденият “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или семейна среда”ще се гарантира по – висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на интергрирани социално-здравни услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се.

Настоящият докумет е изготвен с финансовата помощ  на Европейския социален фонд- Община Нови пазар носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Министерство на труда и социаланата политика.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!