Представиха проект на УНИЦЕФ в Областна администрация Сливен

10:15, 09 окт 15 / Общество 25 240 Topnovini
Заседание на Областна координационна група за подпомагане изпълнението на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”     се проведе под председателството на Веска Вълчева – заместник областен управител.

В срещата взеха участие Майя Грозданова и Кремена Чобанова - УНИЦЕФ България, д-р Любомир Жупунов – председател на Сдружение „Дете и пространство“ и г-жа Весела Банова – терапевтичен директор на Сдружението, проф. Нели Петрова-Димитрова – председател на УС на Институт по социални дейности и практики и Елена Манасиева – програмен директор на Института, ръководителите на Център за психологическа подкрепа за деца и семейства Сливен и Комплекс за услуги за деца в конфликт със закона, директори и експерти на РДСП и ДСП, началници на отдели „Закрила на детето“, представители на общините от областта, на МКБППМН, на Окръжна прокуратура, на РИО Сливен, на РЗИ Сливен, на Център за майчино и детско здраве Сливен, на Сдружение „Лекари на света”.

Целта беше да се представи информация за осъществените и предстоящи дейности по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства” и информация за услугите, разкрити с подкрепата на УНИЦЕФ.

При откриване на заседанието Веска Вълчева припомни, че на 4 септември 2013 г. между УНИЦЕФ, областния управител на Сливен и кметовете на четирите общини е подписан Меморандум за сътрудничество за изпълнение на проекта. Той се реализира от УНИЦЕФ и има важно значение за област Сливен и за изпълнението на политиките и реформите, свързани със системата на правосъдие за деца. Вълчева изрази увереност, че дейността на създадените услуги ще окаже дълготрайно положително въздействие за подобряване грижата за децата, а за постигане на напредък в тази насока тя призова за продължаване на доброто партньорство.

Майя Грозданова поясни, че в рамките на реализацията на проекта в  Сливен са разкрити Център за психологическа подкрепа за деца и семейства, Синя стая за щадящо изслушване на деца и Комплекс за услуги за деца в конфликт със закона и техните семейства. В гр. Котел е готов и предстои да стартира дейност Център за работа с деца на улицата, а в гр. Нова Загора се работи по създаване на Център за обществена подкрепа.

Информация за дейността на Център за психологическа подкрепа на деца и семейства беше представена от неговия управител Марияна Бакалска. Това е здравно-социална услуга, насочена към деца с прояви на психично страдание, изразяващо се чрез асоциално поведение или поведение на конфликт със закона. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения на децата и младежите с прояви на психично страдание и конфликт със закона. Целева група на услугата са: деца, навършили 14 г., извършили престъпление по смисъла на НК; деца във висок риск с деструктивно поведение като бягства, скитничество, просия, проституция, трафик; деца до 14 години, които имат противообществени прояви; възрастни. Управлението на услугата е предоставено от община Сливен на Сдружение „Дете и пространство”.

За дейността на Комплекса за услуги за деца в конфликт със закона и техните семейства информира Елена Манасиева. Той включва три услуги - Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа с 32 места, Преходно и Наблюдавано жилище с по 4 места. Управлението на комплекса е предоставено от община Сливен на Института по социални дейности и практики.

Услугите на Центъра са предназначени за деца със застрашаващо благосъстоянието им поведение (бягства от дома, зависимости, просия, скитничество, проституция, деца, които не посещават училище, деца до 14 г., които имат противообществени прояви, деца на улицата, деца, жертви на злоупотреба и насилие, деца със зависимости) и деца в конфликт със закона (навършили 14 г., извършители на престъпления по смисъла на НК).

Преходното и Наблюдавано жилище предоставят 24 часова грижа на деца и младежи, а целевата група са деца на възраст от 16 до 18 г., както и над 18 г., напускащи СПИ и ВУИ, поправителен дом.

Яница Янева-Стоянова представи информация за дейността на Център за майчино и детско здраве, разкрит с подкрепата на УНИЦЕФ в гр. Сливен с изнесени работни места в Нова Загора, Котел и Твърдица. Центърът предоставя патронажни грижи за бременни жени и родилки, новородени и деца до 3-годишна възраст. Домашните посещения са основна стратегия за предоставяне на услугите на центъра.

Представителите на Сдружение „Дете и пространство” и Институт по социални дейности и практики изразиха надежда, че ще имат подкрепата и партньорството на организациите и институциите на местно ниво, което е от изключителна важност за успешната дейност на услугите.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашия коментар беше успешно пуликуван!