Средното образование е в колапс, много от завършващите са неграмотни, смятат професори

09:43, 02 окт 15 25 125 Шрифт:
Topnovini
По повод началото на академичната година вчера 12 професори по философия от различни университети изпратиха открито писмо до президента, Министерския съвет и Народното събрание за кризата в висшето образование.

Неконкурентността на образователната ни система мотивира най-добрите от зрелостниците да търсят възможности за получаване на образование зад граница. Публична тайна е, че средното ни образование е колабирало, като немалка част от завършващите го не притежават дори елементарни умения да четат и пишат с разбиране, пишат професорите.

Потвърждение за това, според тях е фактът, че някои университети - като ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” например - вече въведоха задължителни ограмотителни курсове за всички новоприети студенти.

В същото време около 95% от държавната субсидия продължават да се разпределят между висшите училища на принципа “брой обучавани студенти”. Субсидирането “на глава” притиска академичните ръководства ежегодно да завишават план-приема и да смятат основните си цели за постигнати, ако попълнят отпуснатите им бройки, пише още в писмото.

По думите им висшето образование е в процес на неконтролируем упадък и трябва да се реагира в следващите месеци, а не години, за да се съхранят възможностите за ефективно възстановяване и развитие.

Изброяват и най-неотложните стъпки: 

1. Да се промени Законът за развитие на академичния състав така, че да бъдат освободени преподавателите, неположили конкурсен изпит и не са придобили образователна и научна степен “доктор” в указаните срокове. Всеки преподавател да се самоопредели институционално, за да се пресече практиката на “академично номадство”, а висшите училища да разчитат на собствения си кадрови потенциал при акредитация.

2. Да се прегледа състоянието на висшите училища по линия на следакредитационния контрол и да се коригират дадените от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) оценки, ако не отговарят на изискването за достатъчно и с нужната квалификация преподаватели. Самата НАОА да се реформира по посока на повишаване прозрачността и изработване на ясни критерии за привличане на експертите ѝ.

3. Да се преструктурира мрежата от висшите училища чрез тяхното окрупняване, като за целта се изработи и приложи комплексна оценка, включваща ясни и приложими към всички тях критерии:

А) да се вземе за основа класацията на висшите училища от страната, формирана на базата на оценките от институционалната им акредитация, и да се въведе минимален праг за продължаване на самостоятелното им съществуване;

Б) да се има предвид класацията на висшите училища по професионални направления, като и тук за основа се вземат оценките от акредитацията на НАОА, а когато такава още липсва - от рейтинговата система, и се въведе минимален праг за продължаване на обучението по тях в съответното ВУ;

В) да се вземе предвид броят на държавните висши училища, обучаващи в отделните професионални направления, като се ограничи техният кръг до най-високо оценените.

4. Да се определят лимити за поддържане на висшето образование в страната:

А) за количеството студенти, приемани по държавна поръчка като цяло, като ежегодно се фиксира с известен резерв броят нужни на страната млади специалисти;

Б) за количеството студенти, които се приемат по държавна поръчка в отделните професионални направления, като за отправна точка се вземат потребностите на обществото и на трудовия пазар - понастоящем и в бъдеще.

5. Да се изработи модел за централизирано разпределение на обучаемите по професионални направления в държавните ВУ, като разпределянето на студентите в държавния план-прием да става според мястото им в националната класация по даденото направление и на водещите в нея висши училища бъдат отпускани в определено съотношение отредените от държавата средства.

Под документа са се подписали:

Проф. дфн Цочо Бояджиев, СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

Проф. дфн Стилиян Йотов, СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. дфн Валентин Канавров, ЮЗУ “Неофит Рилски”

Проф. дфн Лазар Копринаров, ЮЗУ “Неофит Рилски”

Проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ - София

Проф. дфн Венцеслав Кулов, УНСС

Проф. дфн Правда Спасова, НХА

Проф. дфн Атанас Стаматов, МГУ “Св. Иван Рилски”

Проф. д-р Ели Сярова, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Проф. дфн Добрин Тодоров, МГУ “Св. Иван Рилски”

Проф. д-р Тодор Тодоров, УАСГ

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.