Одобриха Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица

11:27, 19 сеп 15 / Общество 25 150 Шрифт:
Topnovini
Одобрен е проектът „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица”, съобщиха от кметската администрация в железничарския град.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Стойността му е 427 727 лв. Изработеният план е основа за интегрираното и устойчиво планиране на развитието на Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г., информира на среща с медиите кметът на Общината инж. Добромир Добрев. 

В процеса на разработването на плана бе изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, беше предложена и одобрена Визия за развитие на град Горна Оряховица до 2020 г, бяха идентифицирани Зони за въздействие и се определиха целите и стратегията на плана.

В определените зони за въздействие са идентифицирани проекти, проектни идеи и инвестиционни мерки. Разработени бяха Подробни устройствени планове, съществуващите бяха акуализирани. Изготвена бе Програма за реализация, както и бюджетът за това.

Идентифицирани са потенциални източници и форми на финансово обезпечаване на планираните в рамките на зоните за въздействие проекти и инвестиционни мерки. Изготвена бе Програма за наблюдение и оценка на изпълнението на Интегрирания план.

Определените три Зони за въздействие са част от градската територия. Решаването на проблемите на тези зони, изисква да бъдат приложени инструментите на интегрираното планиране, към които следва да бъдат насочени ресурси и да се приложат мерки за въздействие, за да се постигане социално-икономическото и инфраструктурното им развитие. Зоните са няколко. 

Зоната с преобладаващ социален характер обхваща в по-голямата си част район Север (кв. Пролет). Зоната е с площ 100,535 ха и представлява 7,84% от територията на строителните граници на града. Прогнозната стойност на групата проекти в Зоната е 39 690 000 лв. По-важните проекти, които ще се реализират в Зоната са обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартала, обновяване и изграждане на дворно пространство, междублокови пространства, детски площадки, изграждане на 28 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск, изграждане, обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места и др.

Другата зона е с потенциал за икономическо развитие. Тя обхваща промишлената част от градската територия, в по-голямата си част, като в нея е включен бившият военен терен. Бяха извършени промени в Общия устройствен план (ОУП) на града във връзка с развитието на бивш военен терен като индустриален парк, с цел да се извърши преструктуриране на територията на бившия военен терен от специален такъв в територия със смесена производствена зона – за логистика, бизнес производства, социална зона, спорт, производства на нови технологии и др., с цел създаване на нова модерна многофункционална бизнес зона и подобряване на инвестиционният климат на територията му.

Зоната е с площ 217,57 ха и представлява 16,96% от територията на града. Прогнозната стойност на групата проекти в Зоната е 30 647 000 лв. Някои от приоритетните проекти, които следва да се реализират в следващия програмен период в зоната са изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (ВиК, улици, ограда), изграждане на обществено достъпни паркинги по ул. "Иван Момчилов", ул. "Св. Княз Борис І", гр. Горна Оряховица и др.

Третата зона е на публичните функции с висока обществена значимост – територията на зоната в същността си представлява разширен обхват на градския център, покриващ всички обекти и пространства с висока обществена значимост и потребност от намеса за обновяване и развитие. Зоната е с площ 94,356 ха и представлява 7,36% от територията на града.

Прогнозната стойност на групата проекти в Зоната е 52 469 000 лв. Приоритетните проекти, които следва да се реализират в следващия програмен период в зоната са реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата, реконструкция и модернизация на парк "Детски кът", реконструкция и модернизация на парк „Градска градина”, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда на СУПЦ, вкл. обзавеждане и оборудване с цел създаване на „Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места.

Предвижда се основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване и изграждане на преместваема покривна конструкция на НЧ „Братя Грънчарови – 2002”и др.

Освен в обхвата на територията на определените зони, проектни предложения бяха идентифицирани и на територията на града и населените места в общината, извън зоните. Определените проекти извън зоните за въздействие са в сферата на образованието, като идеята на приоритизирането беше да се създадат условия за задържане на младото население в тези населени места и да се подобрят функционалните връзки с Горна Оряховица.

Проектът за функционалните връзки извън зоните за въздействие е 1 бр. Прогнозната стойност възлиза на 7 271 000 лв., което е 4% от заложения в ИПГВР общ ресурс.

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама