Капитализмът се проваля

1

Свикнали сме да си представяме гробокопачите на капитализма като хора с отрудени лица, стиснати в юмрук ръце, груби панталони и потници. Те решително и задължително крачат сред гора от червени знамена. Изненадващо е, когато подобно желание, за срутване на капитализма, бъде изказано от милиардер. При това американски, в добро здраве и самочувствие. Някои биха припомнили, че Карл Маркс също се е радвал на добър стандарт на живот, но все пак парите не са били негови, а на приятел, чийто баща ги е изкарал. Не така стоят нещата при Рей Далио, който е първо поколение богаташ и сам е работил за невероятното си състояние от 18,6 милиарда долара, според оценка на Forbes. Основател е на най-големия хедж фонд в света Bridgewater Associates. Инвестиционият фонд гарантира широк обхват от инвестиционни и тръжни дейности, но е отворен само за ограничен кръг инвеститори.

Далио, който преди години предупреди за настъпващата световна икономическа криза, наскоро обяви, че капитализмът се е провалил и предстои революция. Причината, според него, са съществуващите неравенства в глобален мащаб. Спасението, според този мъж със светли коси и очи, е в ислямската икономика и по-специално в данъка зекят, който се налага на богатството.  Може да звучи шокиращо, но когато го твърди такъв човек сетивата се изострят. Особено, когато знаем за неписаното правило на богатите, че не е позволено да се критикува капитализма, ако си се възползвал от него. Недоволството е лукс, който само бедните могат да си позволят. Нормално е да се видят наети или безработни, ядосани от неравенството. По-малко нормално е да видим най-богатите в света да говорят, че редът, на който те дължат успехът си, е неправилен. Разбира се, повечето натрупали богатство имат чувство за отговорност и се насочват към филантропията. Но рядко обсъждат въпроси за неравенството и проблемите, които то създава. Нуждата да се потърсят и посочат причините за това, нежелено от никого, явление ще означава да се променят не само икономиката, но и политиката, и ценностите ни.

Какво обаче е зекят? Милостиня, религиозно задължение за тези, които отговарят на критерии за богатство. Ако отстраним арабската терминология, това е данък богатство. Шиитите, за разлика от сунитите, традиционно считат, че зекятът е лично и доброволно решение. Обикновено е 2,5%, но може и да варира. Друг богат човек, инвеститорът и филантроп Мохамед Йесилхарк, предлага радикално решение -  да се въведе ислямския данък зекят навсякъде по света. Очакванията от този годишен данък върху богатството са да заличи неравенствата в модерния капитализъм. Концепцията включва много по-ниски данъци в други области. Според Далио, това не е ислямско, а универсална "авраамична етика" и здрав разум, който ще доведе до истински свободен пазар. Разбира се като всеки привиждащ революция, а не еволюция, милиардерът счита, че забраната на фирми, злоупотребяващи с интереса си и стимулирането на лихвените спестявания, ще доведе до съживяване на световната икономика. Трябва да се признае, че предложението не само е добре формулирано, но и актуално в днешната обстановка.

Предполага се, че стремежът ни е да създадем общества, в които има сътрудничество, взаимно уважение и състрадание. Усилията трябва да са насочени към помирение на елитите с масите. Начинът, според Далио, е налагането на данък върху богатството, копиран от  ислямската икономика. Дава и пример: Зекят, или ислямска милостиня, или просто облагане от 2.5%, който ако успешно се наложи върху богатствата в данъчните убежища, то би могло да се събират годишно около 250 милиада долара. По оценки там се превеждат всяка година около 10 трилиона долара. Отнетата сума би се насочила в най-бедните райони на света и към най-достойните каузи. Такова облагане би било справедливо, но някои данъци (върху наследството например) са непопулярни и мотивират хората за избягването им. Рей Далио призовава към реформа на данъчното облагане и системата на лихвените проценти. Лесното е първото, защото съществува консенсус, че трябва да се промени в глобален мащаб. Маниери и маневри, като схеми за избягване на данъци, данъчни убежища и т.н. трябва да бъдат ликвидирани. Те са тези, които принуждават правителствата да налагат несправедливи данъци, като такива върху продажбите и върху наследството. А несправедливостта поляризира обществата.

Проблемите с лихвените проценти са по-сложни. Считаме, че парите имат присъща стойност и че тя трябва да бъде призната. С нулев риск! Но в развитите държави лихвените проценти са толкова ниски, че не изпълняват целта си да стимулират спестяванията. Което не е добре за отделните хора, не е добре и за банките, които разполагат с по-малък ресурс за финансиране на предприемчивите.

Паричната система, пак според Далио, изисква преосмисляне. В голяма част от човешката история тя звучи със сребърен и златен звук, днес е въпрос на доверие и сила на икономиката на отделните държави, но се намират и поддръжници (биткойн максималисти) на новата форма на наднационални пари базирани на математиката - "цифровото злато" на глобализирания свят, криптовалутите.

В заключение, повечето от нас искат нов обществен ред, в който между хората да няма голям вакуум. Добре е, че и натрупалите несметни богатства като Рей Далио се чувстват отговорни и предлагат начини за промяна. Още по-добре е да се вслушваме в различните предложения, защото всички знаем, че затворената ножица е по-безопасна от отворената.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани