Директорът на мина „Оброчище“: Разглеждам случващото се като изнудване, а не като протест

- Каква е причината за забавянето на възнагражденията на работещите в "Евроманган" АД?

На 14 март 2017 г. в 9:46 ч сутринта, по банков път  "Евроманган" ЕАД изплати всички заплати за януари 2017 г.

Не е вярна информацията, че не са изплатени ваучерите за храна за декември‘2016г.  - има протокол от 1 февруари‘2017 г. с подписите на целия персонал и той е представен пред Инспекцията по труда. Ако проявявате интерес, ще изпратим документа сканиран.

През последните 11 години фирмата не е бавила заплати. Сега обаче, заплатите за януари 2017 г. бяха изплатени на 14 март2017 г. Заплатите за ноември бяха изплатени в срок - на 16 декември 2016 г. Заплатите и ваучерите за декември 2016 бяха изплатени на 1 февруари 2017 г. Повтарям, че не е вярна информацията в медиите, че не са изплатени ваучерите за храна за декември 2016 г. - има протокол от 1 февруари 2017 г. с подписите на целия персонал (без 5 човека) и той е представен пред Инспекцията по труда.

„Евроманган“ е фирма с изпълнени инвестиционни ангажименти. През 2001 г. мина Оброчище беше в разруха, със спряно производство, а във ведомостта на фирмата имаше 1 единствен миньор. Положих усилия да привлека инвестиции от най-различни източници, включително чрез презентации пред инвеститорски форуми на Лондонската борса. Мина Оброчище постепенно възстанови производството си, днес има втора шахта, английски добивен комплекс, годишното производство варира между 60 000 и 150 000 тона манган. За съжаление, не е 2 милиона тона, както твърдят работниците пред медиите. Националната проверка на Главна инспекция по труда от 2013 г. показа, че  само три рудника в България  – Челопеч, Оброчище и Бобов дол, имат съвременно оборудване. В момента работещите рудници в България са Челопеч, Оброчище, Елаците и Асарел медет.

- Защо заплатите им са толкова ниски, на ниво минимална работна заплата?

Обявената от 01.01.2017 г. минимална работна заплата от 460 лв. изравни заплатата на хигиенистките във фирмата със заплатата на най-ниско платените подземни минни работници.  Освен основната заплата, подземните работници получават:

1. ваучери за храна в размер на 250 лв.;

2. пари за стаж в бранша;

3. бонус 15% за добро изпълнение на задълженията, (който се отнема в случай на употреба на алкохол, самоотлъчка, допускане на авария).

4. извънреден труд (заплащан  175 % върху основната ставка, а не по 23 ст на час, както е написано в статията.)

Най-ниско платените подземни работници не са съгласни тяхната основна заплата да е като на хигиенистките, като напълно игнорират разликата във ваучерите (при хигиенистките ваучерите за храна са в размер на 40 лв.) Най-ниско платените минни работници искат основната им заплата да се вдигне над минималната заплата за страната, което означава коригиране на цялата заплатна структура във фирмата. Смятам, че и други работодатели сега застават пред такъв проблем.

В момента най-ниският нетен доход на подземен работник в Евроманган е 700 лв., формиран по следния начин: основна заплата 460 лв. + 250 лв. ваучери за храна + пари за стаж (ако има такъв) + 15% бонус  за добро изпълнение на задълженията + извънреден труд (175%).

Прави впечатление, че пред медиите миньорите премълчават ваучерите за храна (250 лв.), премълчават бонуса (15%), премълчават парите за стаж и за извънреден труд, дори размера на основната заплата - а цитират нетната заплата, която получават след удържане на вноските по изтеглени заеми и запорите към съдебни изпълнители. В този смисъл, почти всички са на минимална заплата заради удръжки по банкови заеми и запори. Фирмата няма вина за този нетен доход. На практика искането на работниците се свежда до това работодателят да вдигне заплатите горе-долу с размера на вноската, която дължат по заеми/запори. Това означава работодателят да поеме финансова отговорност в размер на 1 милион лева (задълженията на персонала на фирмата по запори са в размер на 476 000лв., по банкови заеми – още толкова).

Смятам, че е погрешна стъпка заплатите да се коригират, според задлъжнялостта на работниците пред банки и съдебни изпълнители, вместо според по-доброто изпълнение на задълженията в работата.

Има ли възможност да бъдат увеличени, каквото е искането на протестиращите?

- Искането на подземния персонал е за повишение на всички заплати с 30%.

По принцип, исканията за пари в нашия бранш винаги са справедливи, друг е въпросът доколко фирмата може да плаща на миньорите заплати, като на доценти в Минногеоложкия университет. Миналата година през лятото при нас работи  като „Инженер техническа безопасност“ един главен асистент от Минно-геоложкия университет. Неговата заплата на главен асистент в университета, вписана в трудовата книжка, беше 630 лв.

Моделът на повишаване на личните доходи в Евроманган винаги е бил чрез по-добро изпълнение на задълженията и повишение в степен (всяка длъжност е разслоена в 3 степени на заплащане). И - ако позволите - основната заплата е обвързана и с образователния ценз.  

Това, което предвиждам, е разслояване на заплащането по длъжности в 5 вместо в 3 степени, както беше досега. Грешка е увеличаване на всички заплати с 30% , без значение кой как работи.    

Фирмата изпълнява социалните си ангажименти. Немалко подземни работници, които са над 45 г., получават и пенсии. Аз съм директор на мина Оброчище от 2001г. Оттогава досега фирмата винаги е плащала пълния размер осигуровки върху реалния брутен доход, извънредния труд, включително. Това прави приблизително 130 000 лв. на месец за осигуровки. Вследствие на това стриктно спазване на закона, пенсиите на подземния персонал при нас са между 500 лв и 900 лв. (+ втори стълб).

За последните 16 години фирмата е изплатила над 2 милиона лева за транспорт на работниците, който е напълно безплатен за тях. Предоставяме и безплатна обзаведена квартира на миньорите от други части на страната (фирмата заплаща и сметките за ток). Мисля, че в този смисъл сме изпълнили социален ангажимент. Трябва да призная, обаче, че през последните 3 месеца временно беше отменен безплатния транспорт до някои селища и временно работниците от тези места трябва да се придвижват до работа за своя сметка. Но главната линия Албена – Добрич и попътните селища остана активна и напълно безплатна.

Проведена ли е среща с протестиращите?

- Работниците знаеха, че ще има забавяне на заплатите от 2 седмици и затова  допускам, че точно преди избори е възможно така организираният протест  да има и други цели. Освен това, в момента  преместваме на нова работна точка добивния комплекс Джой, който струва няколко милиона английски лири. Смятам, че организаторите на неслизането в рудника от 9 март 2017 целят престоят да усложни до невъзможност демонтажа на комплекса, тъй като рудникът е в меки вместващи скали. По тази причина разглеждам случващото се като изнудване, а не като протест.