Нови клинични данни за Vuse показват намаляване на вредата от тютюнопушенето

12:36, 30 май 23 / Свят 25 2572 Шрифт:
Topnovini Редактор: Topnovini

Нови клинични данни за Vuse показват благоприятно въздействие за намаляване на вредата от тютюнопушенето

 • Мащабно проучване показва, че пълнолетните потребители на вейп продукта Vuse[1] на Бритиш Американ Табако (БАТ), са показали значително по-добри резултати отколкото пълнолетните пушачи относно биомаркери за заболявания, свързани с тютюнопушенето
 • При пълнолетните участници в проучването, използващи единствено Vuse, са установени по-ниски нива на токсични вещества, съдържащи се в цигарения дим и класифицирани като вредни или потенциално вредни[2], в сравнение с пълнолетните пушачи
 • Проучването допълва наличните научни доказателства за електронните вейп устройства като категория продукти с намален риск* и подчертава значението на Vuse в намаляването на вредата от тютюнопушенето
 • Резултатите подчертават приноса на електронните вейп продукти за намаляване на вредата от тютюнопушенето и засилват ангажимента на БАТ да изгради A Better Tomorrow™ чрез намаляване на въздействието на своя бизнес

Медицинското специализирано издание Internal & Emergency Medicine“ публикува нови резултати от едно от най-мащабните досега проучвания за електронните вейп устройства, в което е анализирана водещата марка Vuse на БАТ.  

Източник: БАТ

В проучването са сравнени клинични данни на пълнолетни потребители единствено на продукти Vuse с тези на пълнолетни пушачи на традиционни цигари. Резултатите от изследването показват, че участващите пълнолетни потребители на Vuse имат благоприятни разлики в биомаркерите за излагане (BoE) и биомаркерите за потенциална вреда (BoPH), свързани със заболявания, причинени от тютюнопушенето, в сравнение с пълнолетните пушачи. 

Пълнолетните потребители на Vuse показват значително по-ниски биомаркери на излагане на основните токсични вещества в цигарения дим, определени от Световната здравна организация (СЗО)[3]. Данните също така представят и благоприятни разлики при пълнолетните потребители на Vuse спрямо пълнолетните пушачи по отношение на всички измерени биомаркери на потенциална вреда, като три от тях са статистически значими.

Д-р Джеймс Мърфи, директор „Научни изследвания“ в БАТ, заяви: „Вейпингът придобива все голяма значимост, тъй като пълнолетните пушачи търсят алтернативни никотинови продукти с намален риск. Ето защо тези резултати са толкова важни за Vuse, за БАТ и за пълнолетните потребители, тъй като те ни позволяват да разберем по-добре реалното положително въздействие на вейпинга в сравнение с пушенето.  Изследването показва ясна разлика между пълнолетните потребители, които използват Vuse в сравнение с пълнолетните пушачи и растящия потенциал за намаляване на риска, както и водещата роля на вейпинга в намаляването на вредата от тютюнопушенето.

Бих искал да благодаря на всички, които участваха и помогнаха за провеждането на това проучване. То е още една важна стъпка напред по пътя ни към изграждането на A Better Tomorrow™.“

Вейп продуктите са най-широко изследваните и най-приетите алтернативи на тютюневите и никотиновите продукти в световен мащаб. Научните данни на БАТ за вейп продуктите са публикувани в над 80 рецензирани специализирани издания и допринасят за значимостта на доказателствата в подкрепа на ролята на тази категория продукти за намаляване на вредата от тютюнопушенето. Иновативният характер и обхватът на това проучване – което е едно от най-мащабните такива на вейп продукти досега – предоставя ключова информация за въздействието на вейпинга върху здравето в реалния свят.

Vuse е водещ световен бранд[4] за вейп продукти и първата глобална марка за вейп продукти с неутрални въглеродни емисии[5]. Продуктите на Vuse се предлагат на 33 пазара, включително и България, с общо над 10 млн. потребители по света.

Бележки

При сравнение с пълнолетните пушачи, въз основа на измерените биомаркери, пълнолетните потребители на Vuse, които използват само и единствено продукта, показват:

 • Значително по-ниски нива на всички измерени биомаркери за излагане към основните токсични вещества в цигарения дим, определени от СЗО.
 • Значителни благоприятни разлики в три биомаркера за потенциална вреда, свързана с развитието на сърдечносъдови заболявания (11-dTX B2, COHb и sICAM-1).
 • По-ниски нива на биомаркерите за потенциална вреда (WBC и 8-epi-PGF2α) за общо възпаление и оксидативен стрес и,
 • Благоприятни разлики в биомаркера за потенциална вреда (HDL), свързан със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).
 • Благоприятни разлики в биомаркер за потенциална вреда (FeNO), свързан със здравето на белите дробове.

 За проучването

Това клинично проучване, в което участват пълнолетни потребители на Vuse, пълнолетни пушачи, бивши пълнолетни пушачи и пълнолетни непушачи, осигурява цялостен анализ на 17 биомаркера за излагане (BoE) към основни токсични вещества от цигарения дим, биомаркери за потенциална вреда (BoH) и физиологични мерки, свързани със сърдечносъдови състояния, респираторни заболявания и рак.

Пълнолетните участници са в Обединеното кралство, на възраст между 19 и 55 години и са в добро общо здравословно състояние. Включени и изследвани са четири различни групи:

 1. Настоящи пълнолетни пушачи, които са пушили поне една година преди скрининга
 2. Ексклузивни пълнолетни потребители на Vuse (ePod и/или ePen3) в продължение на поне шест месеца
 3. Бивши пълнолетни пушачи, които са се отказали от пушенето в продължение на поне шест месеца
 4. Пълнолетни непушачи

Всички пълнолетни участници са изследвани за котинин в урината, биомаркер за излагане на никотин, и издишан въглероден оксид, за да се потвърди самооценката им за консумация на никотин и статус на пушач. Групите от ексклузивните пълнолетни потребители на Vuse и от бившите пълнолетни пушачи са изследвани и за биомаркера CEVal, за да се гарантира, че не са пушили цигари през предходните шест месеца.

В допълнение към широкия обхват на оценяваните BoE и BoPH, друго предимство на този дизайн на проучването е сравнително големият брой участници (n-213), по-голям от всички предишни подобни проучвания за вейп продукти.

За разлика от т.нар. „надлъжни“ проучвания, при които участниците посещават множество пъти една клиника за продължителен период от време, участниците в това проучване посещават една клиника за едно денонощие, където клиничните работници анализират дъха, урината и кръвта им, за да измерят BoE и BoPH, както и да извършат други клинични измервания, свързани със здравето. 

Пълнолетните участници използват собствените си Vuse продукти и марки цигари и участват с типичната си употреба на продуктите за 24-часовия период на проучването. Начинът на употреба и цялостното потребление на пълнолетните участници не са контролирани по време на проучването, тъй като целта е да се оценят измерените въздействия сред хора, които използват продуктите по обичаен начин, а не контролирано.

Запитвания

Медия Център
+44 (0) 20 7845 2888 (24 часа) | @BATplc

M3 Communications Group, Inc.
[email protected]

+359 888 18 70 10

За БАТ

БАТ е водеща мултикатегорийна компания за потребителски стоки, чиято цел е да изгради A Better Tomorrow™, като намали въздействието на бизнеса си чрез предлагане на по-голям избор от по-малко рискови продукти за пълнолетните потребители.

Компанията продължава да е наясно, че традиционните цигари представляват сериозен риск за здравето и единственият начин да се избегнат тези рискове е да не се започват тези продукти или пълнолетният потребител да се откаже. БАТ насърчава онези, които по една или друга причина биха продължили да пушат, да преминат изцяло към научно обосновани алтернативи с намален риск*†. За да постигне това, БАТ се трансформира в изцяло ориентиран към потребителите бизнес с много категории потребителски продукти.

Амбицията на БАТ е до 2030 г. да има 50 млн. потребители на своите негорими продукти и до 2025 г. да генерира 5 млрд. паунда приходи от продукти „Нови категории“. БАТ има и амбициозни цели в областта на ESG, включително постигане на въглеродна неутралност за обхват 1 и 2 до 2030 г. и премахване на ненужната пластмаса за еднократна употреба и превръщане на всички пластмасови опаковки в такива за многократна употреба, рециклиране или компостиране до 2025 г.

В БАТ работят над 50 000 души. През 2022 г. Групата БАТ генерира приходи в размер от 27,65 млрд. паунда и печалба от дейността в размер от 10,5 млрд. паунда.

Стратегическото портфолио на компанията се състои от нейните глобални марки цигари и нарастващата ѝ гама продукти с намален риск*† от тютюневи и никотинови изделия и традиционни негорими тютюневи изделия от Нова категория. Те включват вейпове, продукти за нагряване на тютюн, иновативни продукти за орална употреба, и други. През 2022 г. Компанията постигна 22,5 млн. потребители на негоримите си продукти, което представлява увеличение с 4,2 млн. спрямо цялата 2021 г.

* Въз основа на наличните доказателства и при условие на пълно преминаване от пушене на традиционни цигари към т.нар. негорими продукти. Тези продукти не са без рис и водят до пристрастяване.

† Продуктите на компанията, продавани в САЩ, включващи Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak и Camel Snus, са обект на регулация от страна на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) и по отношение на тези продукти няма да се правят твърдения за намален риск без разрешение от FDA.

Това прессъобщение не е предназначено за реклама на каквито и да било продукти. Тази актуална информация е свързана с нови научни данни и не е насочена към конкретен пазар. Тя има за цел да предостави допълнителни научни доказателства в подкрепа на продуктите на БАТ.

Прогнозни твърдения

Настоящото съобщение съдържа някои прогнозни изявления, включително „прогнозни" твърдения, направени по смисъла на Закона за реформата на съдебните спорове за частни ценни книжа на САЩ от 1995 г. Тези твърдения често, но не винаги, се правят чрез използването на думи или изрази като „вярвам", „очаквам", „бих могъл“, „мога", „бих", „трябва", „възнамерявам", „планирам", „потенциален", „предвиждам", „ще", „очаквам", „оценявам", „проектирам", „позиционирам", „стратегия", „перспектива", „цел" и други подобни изрази. Те включват изказвания по отношение на амбицията за постигане на целите за потребителите, целите за приходите в новите категории и целите за ESG.

Всички подобни изявления за бъдещето включват оценки и предположения, които са обект на рискове, несигурност и други фактори. Смята се, че очакванията, отразени в настоящото съобщение, са разумни, но те могат да бъдат повлияни от широк кръг променливи, които могат да доведат до това действителните резултати да се различават съществено от очакваните в момента. Преглед на причините, поради които действителните резултати и развития могат да се различават съществено от очакванията, оповестени или подразбиращи се в изявленията, насочени към бъдещето, може да бъде намерен, като се направи справка с информацията, съдържаща се в заглавията "Предупредително изявление" и "Основни рискове на групата " в Годишния отчет за 2021 г. и Формуляр 20-F на British American Tobacco p.l.c. (БАТ).

Допълнителна информация относно тези и други фактори може да бъде намерена в документите на БАТ, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ ("КЦКФБ"), включително в годишния отчет по формуляр 20-F и текущите отчети по формуляр 6-K, които могат да бъдат получени безплатно на уебсайта на КЦКФБ, http://www.sec.gov и в годишните отчети на БАТ, които могат да бъдат намерени на уебсайта на БАТ www.bat.com.

Изминалите резултати не са показател за бъдещи резултати и лицата, които се нуждаят от съвет, трябва да се консултират с независим финансов съветник. Изявленията за бъдещето отразяват знанията и информацията, налични към датата на изготвяне на настоящото съобщение, и БАТ не поема задължение да актуализира или ревизира тези изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Читателите се предупреждават да не се доверяват неоправдано на тези изявления, насочени към бъдещето.

[1] Проучването се фокусира върху самоопределилите се като ексклузивни пълнолетни потребители на наличните в търговската мрежа Vuse ePod или Vuse ePen3. Следователно позоваванията на „Vuse“ в контекста на проучването означават или Vuse ePod, или Vuse ePen3.

[2] Вредни и потенциално вредни съставки в тютюневите изделия и тютюневия дим: Установен списък | FDA

[3] Изследователска група на Световната здравна организация по въпросите на регулирането на тютюна. Доклад за научната основа на регулирането на тютюневите изделия: Пети доклад на проучвателната група на СЗО, 2015 г.

[4] Въз основа на изчисления от Vype/Vuse дял на стойността от препоръчителната цена на дребно (RRP) в измерените продажби на дребно на вейп (т.е. общата стойност на категорията вейп в продажбите на дребно) в САЩ, Канада, Франция, Обединеното кралство и Германия. Тези пет пазара обхващат приблизително 77% от глобалния нетен оборот от затворени вейп системи, изчислен през юни - юли 2021 г.

[5] Въз основа на вътрешна прогноза за продажбите на Vuse Go, Vuse ePod, ePen, eTank mini, Alto устройства и консумативи (изчислена през март 2022 г.) за 12 месеца, считано от април 2022 г. От стартирането си през 2019 г. Vuse ще е намалила въглеродните си емисии с около 55% (към март 2023 г.) чрез вътрешните си инициативи за устойчивост и вече е компенсирала останалите около 45%.

Ключови думи

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама