Община Сливен публикува списък на необходимите документи при кандидатстване за саниране на жилищни сгради

11:32, 29 юни 24 / Регионални новини 25 800 Шрифт:
Topnovini Редактор: Topnovini

 

В отговор на зачестилите запитвания за участие по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ Община Сливен публикува списък на документите, които се изискват от Сдруженията на собственици на етап кандидатстване:

1. Заявление за участие /по образец, приложение 5/

2. Документи, удостоверяващи взети от сдружението на собствениците и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по процедура № BG16FFPR003-4.001, вкл. Справка за собствениците на самостоятелни обекти /по съответните образци от папка „Приложение_5.1._СС_образци“/

3. Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата.

4. Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата /по образец, приложение 4/.

5. Декларация за минимални помощи, ако е приложимо (за обекти със стопанско предназначение) /по образец, приложение 3/.

6. Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – в оригинал

7. Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт – в оригинал

8. Доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове.

Сдруженията на собствениците следва да възложат изготвянето на Доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция, подписан от съответните експерти. Докладът следва да бъде изготвен по образец, приложение 6 и представен при подаване на документите за кандидатстване.

Съгласно т. 17.3. /стр. 34 от Насоките за кандидатстване/ в случай, че при обследването в сградата обект на интервенция е установено наличието на защитени видове, то проектът следва да предвиди мерки за тяхната защитата и опазване – безопасно извеждане на прилепи от убежищата, недопускане на ремонтни дейности по време на зимуването на прилепите и по време на гнездовия сезон на птиците, взимане на предварителни мерки, за да се предотврати гнезденето преди началото на размножителния сезон след консултация със специалист.

Забележка:

Средствата за обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики, обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт, както и за доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове ще се възстановят на собствениците при одобрение на сградата за саниране. Съгласно т. 14.2.1. от Насоките за кандидатстване допустимите разходи по изготвяне на обследване за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция са в размер до 3 000 лв. с ДДС.

Документите се подават от регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ в Деловодството на Община Сливен, Центъра за административно обслужване /бул. Цар Освободител № 1, северен вход/ в срок най-късно до 23.08.2024 г., 17.00 ч.

Линк към Насоки за кандидатстване и приложения към тях:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

Забележка:

Папка „Приложение_5.1._СС_образци“ към папка „Условия за кандидатстване“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички образци, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

Телефон за контакт: 044/611 145

Ключови думи
Напишете коментар
Коментари: 1
1 Lindsey 04:34, 05 юли 24

Купить диплом об окончании школы москва диплом купить средний

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама